Ваш улюбленець - наше натхнення.


«ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ
«Purina ONE® три тижні видимий результат»
(надалі – «Правила»)

1. Загальна інформація про Акцію
1.1. Організатор/Виконавець Акції, територія та строки проведення Акції «Purina ONE® - 3 тижні видимий результат».
1.2. Організатором рекламної Акції «Purina ONE® - 3 тижні видимий результат» (надалі – «Акція», «Рекламна Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна» (код ЄДРПОУ 32531437, місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері А’ (надалі – «Організатор»).
1.3. За замовленням Організатора Акція проводиться Товариством з обмеженою відповідальністю «Талан Групп» (код ЄДРПОУ 38315485, місцезнаходження 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 31 (надалі – «Виконавець»).
1.4. Акція проводиться на всій території України за винятком територій, на яких ведуться бойові дії та територій, тимчасово окупованих Російською Федерацією та/або збройними формуваннями Російської Федерації, в межах, що визначені чинним законодавством України, виключно з міркувань безпеки (надалі — «Територія проведення Акції») на офіційному сайті https://www.purina.ua/purina-one-cat-quiz , https://www.purina.ua/purina-one-dog-quiz  (надалі – «Акційні сторінки сайту/ Офіційні сторінки Акції»). 
1.5. Акція проводиться у період з 03 липня 2023 року 2023 року по 29 жовтня 2023 року включно (надалі – «Строк проведення Акції»). 
Строк проведення Акції включає в себе наступні етапи: 
1.5.1. Реєстрація для участі в Акції: 
Перший період з 00 год. 00 хв. 03 липня 2023 року до 23 год. 59 хв. 31 липня 2023 року (надалі – «Перший період реєстрації»);
Другий період з 00 год. 00 хв. 02 жовтня 2023 року до 23 год. 59 хв. 29 жовтня 2023 року (надалі – «Другий період реєстрації»);
1.6. Інформування щодо Правил та умов рекламної Акції здійснюється за допомогою
розміщення Офіційних Правил на сайті Акції за посиланням: https://www.purina.ua/purina-one-quiz-rules протягом строку проведення Акції.
1.7. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції. 
1.8. Учасник не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю в Акції. Фонд заохочень Акції не формується із внесків Учасників Акції. 
1.9. Акція проводиться з метою популяризації продукції ТОВ «Нестле Україна», що випускається під торговельною маркою ТМ Purina ONE®.

2. Учасники Акції

2.1. Вимоги до Учасників Акції:  
2.1.1. В Акції можуть взяти участь усі дієздатні фізичні особи - громадяни України, які на дату початку Акції набули повної цивільної дієздатності (у зв'язку із досягненням 18-ти років або на інших підставах згідно з нормами чинного законодавства України) та які є власниками кішки (кота) або собаки малої породи (надалі — «Учасник Акції»). Кількість Учасників Акції, що можуть взяти участь у Тестуванні продукції, вказаної у п. 4.1. Правил, обмежена кількістю щотижневих Тестових наборів та становить 2200 осіб, при цьому кількість Тестових наборів для учасників Акції, які мають котів або кішок складає 1400 штук та  Тестових наборів для учасників Акції, які мають собак малих порід - 800 штук.  
2.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогами розділу 2 та 3 цих Правил та належним чином виконала усі вимоги даних Правил. 
2.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:  
2.3.1. працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки); 
2.3.2. особи до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи; 
2.3.3. особи, що не є громадянами України;  
2.3.4. особи, що не проживають на території проведення Акції на постійній основі; 
2.3.5. особи, що не зареєстровані на сайті https://www.purina.ua/purina-one-cat-quiz , https://www.purina.ua/purina-one-dog-quiz ; 
2.3.6. юридичні особи;
2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:  
2.4.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України; 
2.4.2. дотримуватися правил користування сайтом https://www.purina.ua/purina-one-cat-quiz , https://www.purina.ua/purina-one-dog-quiz ;
2.4.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах; 
2.4.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції; 
2.4.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції. 2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами. 
2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, може оброблятися Організатором/уповноваженими Організатором особами з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/Конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами. 
2.7. З моменту прийняття умов цих Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами цих Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції. 
2.8. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учаcть в Акції. 
2.9. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому заохочення Акції. 
2.10. У разі порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у цих Правилах, що викликало виникнення у Організатора та/або Виконавця збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі. 
2.11. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників Акції, які порушили вказані вище гарантії. 
2.12. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.  

3. Умови участі в Акції

3.1. Для участі в Акції Учаснику Акції необхідно: 
3.1.1. Протягом Строку проведення Акції на акційних сторінках сайту Акції пройти квіз та заповнити реєстраційну форму, попередньо обравши, відповідну категорію Учасників, у яких є кіт або собака малої породи (тобто за стандартами породи вага собаки до 10 кг), після чого зареєструватися на відповідній акційній сторінці сайту шляхом заповнення Анкети. Для того, щоб реєстрація була успішною Учасник повинен заповнити усі обов’язкові поля анкети, помічені зірочкою (*), включаючи обов’язкові поля анкети з даними для відправки харчового продукту для котів, призначеного для тестування з умовною назвою «Тестові набори Purina ONE® для котів» (надалі – «Тестовий набір для котів») або харчового продукту для собак, призначеного для тестування з умовною назвою «Тестові набори Purina ONE® для собак» (надалі – «Тестовий набір для собак малих порід»). Перед застосуванням продукції з Тестового набору для котів або собак потрібно обов’язково ознайомитися з інструкцією, складом та детальною інформацією, що розміщена на етикетці продукції. Кількість та вміст Тестових Наборів зазначена в розділі 4 цих Правил.
Один Учасник має змогу зареєструвати лише 1 Анкету  на 1 номер телефону і на пошту протягом періоду проведення Акції.
Учасник повинен коректно внести свої дані в усі поля реєстрації та перевірити правильність внесення своїх даних.
Якщо учасник вніс некоректні дані: ПІБ, такі анкети будуть виключатися із списку на отримання тестового набору або можливість змоги отримати головний подарунок.


3.1.2. Ознайомитися з правилами участі в Акції та погодитися з ними. Учасник Акції в анкеті має підтвердити свою згоду з Правилами Акції, підтвердити свою участь в Акції та тестуванні продукції, що зазначена в п. 3.1.1. цих Правил. Особи, що не підтвердили свою згоду з Правилами Акції та/або не підтвердили свою участь у тестуванні продукції в такий спосіб, можуть бути виключені з участі в Акції на розсуд Виконавця без будь-якого повідомлення та/або відшкодування. 
3.2. До осіб, що підтвердили свою участь в Акції шляхом належної реєстрації на відповідній акційній сторінці сайту (п. 3.1.1. цих Правил) протягом Першого періоду реєстрації доставка Тестового набору буде виконуватись силами ТОВ «Нова Пошта» до 31 серпня 2023 р. включно. Для осіб, що підтвердили свою участь в Акції шляхом належної реєстрації на відповідній акційній сторінці сайту (п. 3.1.1. цих Правил) протягом Другого періоду реєстрації, доставка Тестового набору буде виконуватись силами ТОВ «Нова Пошта» до 24 листопада 2023 р. включно до відділення ТОВ «Нова Пошта», що визначене Учасником Акції в анкеті при реєстрації на акційній сторінці сайту (п. 3.1.1. цих Правил). 
3.3. Участь у Тестуванні продукції для котів або кішок приймають перші 250 осіб щотижня в першому періоді і по 100 осіб щотижня в другому періоді починаючи з дати початку Акції та враховуючи періоди реєстрації, які належним чином (згідно п. 3.1.1. цих Правил) підтвердили свою участь в Акції шляхом належної реєстрації на акційній сторінці сайту в категорії Учасників, які мають кота або кішку, з урахуванням наступного:
3.3.1. Перший період:
з 03.07 - по 9.07.2023 р. включно;
з 10.07- по 16.07.2023 р. включно;
з 17.07- по 23.07.2023 р. включно;
з 24.07 – по  31.07.2023 р. включно.
3.3.2. Другий період:
з 02.10 - по 09.10.2023 р. включно;
з 09.10 - по 15.10.2023 р. включно;
з 16.10 - по 22.10.2023 р. включно;
з 23.10 – по  29.10.2023 р. включно.
Учасники які отримали тестові набори в першому періоді Акції, не можуть більше отримали тестовий набір в другому періоді Акції.

3.4. Участь у Тестуванні продукції для  собак малих порід приймають перші 100 осіб щотижня починаючи з дати початку Акції та враховуючи періоди реєстрації, які належним чином (згідно п. 3.1.1. цих Правил) підтвердили свою участь в Акції шляхом належної реєстрації на акційній сторінці сайту в категорії Учасників, які мають собаку малої породи, з урахуванням наступного:
3.4.1. Перший період:
з 03.07- по 9.07.2023 р. включно;
з 10.07- по 16.07.2023 р. включно;
з 17.07- по 23.07.2023 р. включно;
з 24.07 – по 31.07.2023 р. включно.
3.4.2. Другий період:
з 02.10- по 09.10.2023 р. включно;
з 09.10- по 15.10.2023 р. включно;
з 16.10- по 22.10.2023 р. включно;
з 23.10 –по  29.10.2023 р. включно.Учасники які отримали тестові набори в першому періоді Акції, не можуть більше отримали тестовий набір в другому періоді Акції.
3.5. Програма реєстрації автоматично направляє дані кожної сформованої Анкети Виконавцю Акції для направлення відповідних Тестових наборів. У випадку, якщо Учасник Акції отримав право на участь у щотижневому Тестуванні продукції – він отримає відповідний інформаційний лист на вказану ним при реєстрації електронну пошту. 
Учасники Акції, які зареєструвалися вже після реєстрації необхідної кількості учасників для Тестування продукції (передбаченої п.3.3. та п.3.4.) та відповідно не здобули право на участь у Тестуванні продукції, все одно беруть участь у Першому фінальному розіграші Заохочень Акції після проведення Першого періоду реєстрації та у Другому фінальному розіграші Заохочень Акції після проведення Другого періоду реєстрації. 
3.6. Організатор протягом Строку проведення Акції може збільшити кількість Тестових наборів протягом усього Строку проведення Акції шляхом внесення відповідних змін до Офіційних Правил Акції. Зміна та/або доповнення Офіційних Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил Акції. 
3.7. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників Акції на офіційному сайті https://www.purina.ua/purina-one-cat-quiz , https://www.purina.ua/purina-one-dog-quiz . 
3.8. Для реєстрації на сайті https://www.purina.ua/purina-one-cat-quiz , https://www.purina.ua/purina-one-dog-quiz  Учасник Акції вказує, зокрема, свій власний контактний номер телефону та адресу електронної скриньки. В разі виявлення Виконавцем/Організатором Акції реєстрації на сайті https://www.purina.ua/purina-one-cat-quiz , https://www.purina.ua/purina-one-dog-quiz  з повторним використанням контактного номеру телефону та/або адреси електронної скриньки, всі реєстрації на сайті https://www.purina.ua/purina-one-cat-quiz , https://www.purina.ua/purina-one-dog-quiz  з використанням однакових контактних номерів телефонів та адрес електронних скриньок будуть скасовані. 
3.9. Незнання Правил не звільняє від відповідальності за їх невиконання. 
3.10. Всі відносини, що стосуються проведення цієї Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при неврегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається за згодою Організатора та Виконавця Акції. Рішення Організатора та Виконавця з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, є остаточними і не підлягає перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду. 
3.11. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.  

4. Тестові набори

4.1. Загальна кількість Тестових наборів, для учасників Акції, які мають котів або кішок 1400 штук (один Тестовий набір для одного Учасника Акції), кожен з яких включає наступні складові:
•    Сухий корм Purina ONE® Sterilcat (Стерайлкет) з лососем для стерилізованих котів 800г - 2 упаковки
•    Вологий однопорційний  корм Purina ONE® Sterilcat (Стерайлкет) з лососем для стерилізованих котів 85г  - 21 упаковка
•    Сумка брендована Purina ONE® для власників котів – 1 шт
•    Буклет Purina ONE® Bifensis® 3 тижні- видимий результат – 1шт.
4.2. Загальна кількість Тестових наборів, для учасників Акції, які мають собак малих порід 800 штук (один Тестовий набір для одного Учасника Акції), кожен з яких включає наступні складові:
•    PURINA ONE® MINI/SMALL (МІНІ/СМОЛЛ) < 10 кг/kg SENSITIVE (СЕНСИТІВ). З лососем та рисом. Сухий повнораціонний корм для дорослих собак малих порід з чутливим травленням вагою до 10 кілограм. 800 г– 2 упаковки
•    PURINA ONE® MINI/SMALL (МІНІ/СМОЛЛ). З куркою, морквою та зеленою квасолею у підливці. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих собак маленьких порід вагою до 10 кілограм. 100г – 21 упаковка
•    Сумка брендована Purina ONE® для власників собак – 1шт
•    Буклет Purina ONE® Bifensis® 3 тижні- видимий результат – 1шт.
4.3. Умови отримання відповідних Тестових наборів, визначені розділом 3 даних Правил. 4.4. Визначення Учасників, які отримують відповідні Тестові набори та публікація інформації про таких Учасників  (ПІБ та контактний номер телефону (частково зашифрований) здійснюється протягом 5 (п’яти) днів після закінчення попереднього тижня відповідно до періодів реєстрації, визначених п. 3.3. та п. 3.4. Правил та розміщується на акційних сторінках сайту за посиланням https://www.purina.ua/purina-one-cat-quiz , https://www.purina.ua/purina-one-dog-quiz  .

5. Фонд Заохочень Акції

5.1. Фонд Заохочень Акції є обмеженим і складається з 4 (чотирьох) Заохочень,  загальна кількість переможців Акції – 4 особи. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень   Акції, передбачених розділом 5 цих Правил. 
Учасники, які стали Переможцями в Першому періоді Акції, не можуть стати переможцям в Другому періоді Акції.
5.2. Під «Заохоченням» розуміється наступне: 
5.2.1. Заохочення для учасників Акції, які мають котів або кішок -  загальна кількість 2 штуки (одне Заохочення для одного Переможця Акції), кожне з яких включає наступні складові:
•    Миска ВАН Метал Пластик Лого 350 мл -1 шт
•    Сухий корм Purina ONE® Sterilcat (Стерайлкет) з лососем для стерилізованих котів 800г – 24 упаковки
•    Вологий однопорційний  корм Purina ONE® Sterilcat (Стерайлкет) з лососем для стерилізованих котів 85г - 365 упаковок
5.2.2. Заохочення для учасників Акції, які мають собак малих порід  - загальна кількість 2 штуки (одне Заохочення для одного Переможця Акції), кожне з яких включає наступні складові:
•    Миска ПУРІНА ВАН Для Собак – 1 шт
•    PURINA ONE® MINI/SMALL (МІНІ/СМОЛЛ) < 10 кг/kg SENSITIVE (СЕНСИТІВ). З лососем та рисом. Сухий повнораціонний корм для дорослих собак малих порід з чутливим травленням вагою до 10 кілограм. 800 г– 24 упаковки
•    PURINA ONE® MINI/SMALL (МІНІ/СМОЛЛ). З куркою, морквою та зеленою квасолею у підливці. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих собак маленьких порід вагою до 10 кілограм. 100г  - 365 упаковок
5.3. Зовнішній вигляд Заохочень (розмір, колір та ін.), вказаний на рекламно-інформаційних матеріалах Акції, може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду реальних Заохочень.  
5.4. Фонд Заохочень складається за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання Заохочення   Переможцю Акції, який здобув на нього право.
5.5. Зобов’язання Організатора/Виконавця щодо якості Заохочень, передбачених у цих Правилах, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками. 
5.6. Грошовий еквівалент Заохочень Акції не видається. У будь-якому випадку відповідальність Організатора Акції обмежується вартістю відповідного Заохочення .

6. Порядок визначення Переможців Акції та вручення Заохочень Акції  

6.1. Переможцем може бути лише особа, яка виконала всі умови та вимоги Правил Акції, здобула право на отримання відповідного Заохочення та   інформація про яку офіційно розміщена на акційних сторінках сайту за посиланням https://www.purina.ua/purina-one-cat-quiz , https://www.purina.ua/purina-one-dog-quiz  із зазначенням такого Учасника в якості Переможця Акції (надалі – «Переможець»).  
6.2. Переможців Акції буде визначено зі списку Учасників Акції, які виконали усі умови Правил Акції протягом кожного періоду реєстрації Акції за допомогою сервісу www.random.org (випадкової комп’ютерної вибірки шляхом обробки вказаного списку Учасників Акції за допомогою генератора випадкових чисел random.org - Інтернет-сервісу випадкового вибору «Random.org» (https://www.random.org/)).  
6.3. Розіграш Заохочень після Першого періоду реєстрації Акції відбудеться автоматично 04 серпня 2023 року о 14:00 за Київським часом. Розіграш Заохочень після Другого періоду реєстрації Акції відбудеться автоматично 02 листопада 2023 року о 14:00 за Київським часом.
Фіксування результату розіграшу проводиться шляхом знімку екрану. Автоматичний розіграш являє собою спеціально розроблене програмне забезпечення, що дозволяє обрати переможців серед усіх належним чином зареєстрованих Учасників Акції.
6.3.1.  За результатами кожного Розіграшу, визначеного в п.6.3. Правил буде визначено по 1 (одному) основному та 5 (п’ять) резервних Переможців Акції для учасників Акції, які мають котів або кішок  та по 1 (одному) основному та 5 (п’ять) резервних Переможців Акції для учасників Акції, які мають собак малих порід. Основними Переможцями Акції стануть перші  особи, зазначені на першій позиції у відповідному автоматично згенерованому списку. Резервними Переможцями акції будуть вважатися Учасники, вказані з другої по шосту позицію відповідного згенерованого списку включно.  
Резервні Переможці отримують право на отримання відповідного Заохочення лише у разі, якщо вручення такого Заохочення основному Переможцю є неможливим з будь-яких причин. Залучення резервних Переможців буде відбуватися у відповідній черговості їх визначення. 
Результати Розіграшу будуть опубліковані на акційних сторінках сайту протягом 24 годин з моменту проведення Розіграшу.  
6.4. Повідомлення Переможця Акції, що здобув право на отримання Заохочення здійснюється за телефоном, вказаним в анкеті підчас реєстрації на акційних сторінках сайту. Якщо за результатами п’яти спроб протягом 3 (трьох) робочих днів з дати визначення Переможця з ним не вдалося зв'язатися, то такий Учасник втрачає право одержати Заохочення. При цьому Виконавець має право визначити Переможцем наступного зі списку резервних Переможців.  
6.5. В Розіграші не приймають участі особи, що порушили умови та правила Акції та/або не відповідають вимогам, що передбачені для набуття статусу Учасника Акції. 
6.6. Результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають. 
6.7. Для отримання Заохочення, зазначеного в розділі 5 цих Правил, Учасник Акції, що здобув право на отримання Заохочення згідно п. 6.3. цих Правил протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту повідомлення, відповідно до п.6.4. Правил має надіслати Організатору/Виконавцю Акції наступну інформацію: 
•    копію свого паспорта громадянина України (усі сторінки з записами) або ID-картки (з двох сторін), 
•    копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, 
•    адресу/ або  номер вантажного відділення ТОВ «Нова Пошта», до якого буде надіслано Заохочення, 
у випадку здобуття на нього права. 
Вказані відомості надаються засобами електронної пошти на адресу purina_ONE@talanagency.com . Учасники Акції, беручи участь в Акції, тим самим надають свою безумовну згоду на це, а також на подальшу обробку персональної інформації Учасника Акції. 
6.8. Передача Заохочення оформлюється шляхом підписання Акту приймання-передачі Заохочення між  Виконавцем Акції та Учасником Акції. 
6.9. У випадку якщо Учасник, не виконав умови, визначені в п.6.7. Правил протягом (п’яти) календарних днів, з моменту отримання повідомлення про здобуття права на Заохочення, Учасник Акції позбавляється права на отримання відповідного Заохочення. 
6.10. Заохочення  отримує лише особа, яка виконала умови цих Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Переможець Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі. У випадку, якщо Учасник Акції з будь яких причин не забрав Заохочення з відділення кур’єрської служби «Нова Пошта» протягом безкоштовного строку зберігання, такий Учасник втрачає на подальше право отримати дане Заохочення.
6.11. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочення. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Переможця Акції права на одержання належного йому Заохочення . При цьому, Переможець Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
6.12. Результати визначення Переможців, оприлюднені Виконавцем, є остаточними, оскарженню не підлягають і не можуть бути змінені, окрім випадків, передбачених цими Правилами.
6.13. Переможець автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення без будь-яких компенсацій та/або можливості заміни на інше Заохочення у таких випадках, не залежно від того, у який час стали відомими вказані обставини: 
6.13.1. у разі ненадання усієї необхідної для отримання Заохочення інформації; 
6.13.2. у разі неналежного виконання умов цих Правил, в тому числі порушення умов, визначених у розділі 3 цих Правил; 
6.14. Організатор/Виконавець і пов'язані з Акцією особи не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Учасниками Акції після їх одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатись наданими Заохоченням з будь-яких причин. З моменту одержання Заохочень Учасниками Акції Організатор/Виконавець й пов'язані з Акцією особи не відповідають за подальшу їхню долю. 
6.15. Відправка Заохочень Учасникам, які стали Переможцями за результатами Першого періоду реєстрації  здійснюється до 31 серпня 2023 року включно.  Відправка Заохочень Учасникам, які стали Переможцями за результатами Другого періоду реєстрації  здійснюється до 24 листопада 2023 року включно.  

7. Інші умови

7.1. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов проведення Акції, офіційним визнається тлумачення Організатора Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.  
7.2. Організатор та/або Виконавець Акції залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника Акції. 
7.3. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням відповідного Заохочення, а також відповідальність за невиконання цього обов'язку несе Організатор Акції.
7.4. Оподаткування вартості Заохочень   провадиться Організатором відповідно до чинного законодавства України. Отримання Заохочень може впливати на одержання Переможцем Акції соціальних пільг, відповідно до чинного законодавства України.
7.5. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за: 
7.5.1. не ознайомлення Учасника Акції з цими Правилами Акції;  
7.5.2. не ознайомлення Учасника Акції з Фондом Заохочень та умовами отримання Заохочень; 
7.5.3. неотримання/несвоєчасне отримання Виконавцем відомостей / документів, необхідних для вручення відповідного Заохочення у строки, встановлені для їх надання, з вини організацій зв'язку, в тому числі Інтернет-провайдерів, або з інших, незалежних від Організатора/Виконавця Акції причин;  
7.5.4. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Акції 
обов'язків, передбачених у цих Правилах; 
7.5.5. неотримання відповідного Заохочення Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора/Виконавця, в тому числі у зв’язку з затримками чи неможливістю надання послуг перевізника;  
7.5.6. неможливість скористатися правом на отримання відповідного Заохочення; 
7.5.7. неможливість скористатися відповідним Заохоченням; 
7.5.8. якість надаваних перевізником послуг.  
7.5.9. втрату чи пошкодження Тестового набору та/або Заохочення, що сталося з вини надавача послуг доставки. 
7.6. Беручи участь в Акції, Учасники Акції/Переможці Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:  
7.6.1. інформація про Прізвище, Ім'я, По-батькові Переможця Акції будуть опубліковані у мережі Інтернет та/ або Соціальній мережі без сплати будь-якої винагороди; 
7.6.2. Учасник/Переможець Акції підтверджують свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором Акції (його уповноваженими представниками) і/або третіми особами за завданням Організатора збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника Акції/відповідного Переможця даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе, Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю, матеріалів, створений Учасником (зокрема опубліковані/надіслані Учасником відгуки щодо продукції Акції) або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення ) в засобах масової інформації, будь яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Учасника/Переможця Акції будуть оброблятися з метою використання Організатором Акції, доки не мине потреба, визначена цими Правилами. Беручи участь в Акції, Учасник Акції засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись цих Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника Акції/Переможця Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором згідно з цими Правилами.  
7.7. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами. 
7.8. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).  
7.9. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з цими Правилами Акції. 
7.10. Організатор/Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь-яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь у цій Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи ці Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана з цією Акцією.  
7.11. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор/Виконавець Акції можуть на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.  
7.12. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції. 
7.13. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.
7.14. Ці Правила є єдиними Правилами участі в Акції. Офіційні Правила може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення офіційних Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил Акції. 
7.15. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з цими Правилами і зобов'язуються їх виконувати.  
7.16. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини.  
7.17. Тестовий набір та/або Заохочення не може бути змінене Учасником Акції або замінене на будь що інше. Грошовий еквівалент Тестового набору та/або Заохочення або грошова компенсація - не надається. 
7.18. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.