Ваш улюбленець - наше натхнення.

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «Фото-Челлендж від Purina® Gourmet™»
(надалі – «Правила»)

1.    ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.    Організатором рекламної акції «Фото-Челлендж від Purina® Gourmet™» (надалі — «Акція» або «рекламна Акція») є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕСТЛЕ УКРАЇНА», що знаходиться за адресою: Україна, 03150, м.Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 139; код ЄДРПОУ: 32531437 (надалі — «Організатор»).
Виконавцем рекламної Акції є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАЛАН ГРУПП», що знаходиться за адресою: 01024, Україна, м. Київ, вул. Скоропадського Павла Гетьмана, буд. 3а; ЄДРПОУ 38315485 (надалі – «Виконавець»).
1.2.    Акція проводиться на всій території України, за винятком територій, на яких ведуться бойові дії та територій, тимчасово окупованих Російською Федерацією та/або збройними формуваннями Російської Федерації., виключно з міркувань безпеки (надалі – «Територія проведення Акції»).
1.3. Акція проводиться у строк з «00» годин «00» хвилин «10» червня 2024 року до «23» годин «59» хвилин 14 липня 2024 року включно (надалі – «Строк проведення Акції» або «тривалість Акції»). Період проведення Акції включає в себе наступні етапи: 
1.4.1. Реєстрація для участі в Акції: з 00 год. 00 хв. 10 червня 2024 року до 23 год.59 хв. 14 липня 2024 року (надалі – «Період реєстрації»). 
1.4.2. Відправка Тестових наборів зареєстрованим Учасникам: з 20 червня 2024 року по 25 липня 2024 року включно.
1.5. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції. 
1.6. Визначення Учасників Акції, які здобувають право на отримання Заохочення Акції відбудеться 16 липня 2024 року о 12:00.
1.7. Учасник не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю в Акції. Фонд заохочень Акції не формується із внесків Учасників Акції. 
1.8. Акція проводиться з метою популяризації продукції ТОВ «Нестле Україна», що випускається під торговельною маркою ТМ Gourmet.
1.9. З Правилами Акції можна ознайомитись за адресою  https://www.purina.ua/gourmet-photo-challenge-2024-rules   (надалі – «Сайт Акції»).

2. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ АКЦІЇ

2.1. В Акції можуть взяти участь усі дієздатні фізичні особи - громадяни України, які на дату початку Акції набули повної цивільної дієздатності (у зв'язку із досягненням 18-ти років або на інших підставах згідно з нормами чинного законодавства України) та які є власниками кішки або кота (надалі — «Учасник Акції»). 
Кількість Учасників Акції, що можуть взяти участь у Тестуванні продукції, вказаної у п. 4.1. Правил, обмежена кількістю Тестових наборів та становить 300 (триста) осіб.
2.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогами розділу 2 та 3 цих Правил та належним чином виконала усі вимоги даних Правил. 
2.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:
2.3.1. працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки); 
2.3.2. особи до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи;
2.3.3. особи, що не є громадянами України;
2.3.4. особи, що не проживають на території проведення Акції на постійній основі; 
2.3.5. особи, що не зареєстровані на сайті https://www.purina.ua/brands/gourmet/photo-challenge-2024; 
2.3.6. юридичні особи. 
2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються: 
2.4.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України; 
2.4.2. дотримуватися правил користування сайтом https://www.purina.ua/brands/gourmet/photo-challenge-2024; 
2.4.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах; 
2.4.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;
2.4.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції. 
2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами. 
2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, може оброблятися Організатором/уповноваженими Організатором особами з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/Конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами. 
2.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь- яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». 
2.8. З моменту прийняття умов цих Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами цих Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.
2.9. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учаcть в Акції.
2.10. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому заохочення Акції. 
2.11. У разі порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у цих Правилах, що викликало виникнення у Організатора та/або Виконавця збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі. 
2.12. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників Акції, які порушили вказані вище гарантії. 
2.13. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

3.1. Для участі в Акції Учаснику Акції необхідно: 
3.1.1. Протягом Строку проведення Акції на Сайті Акції зареєструватися на Сайті шляхом заповнення Анкети . Для того, щоб реєстрація була успішною Учасник повинен заповнити усі обов’язкові поля анкети, помічені зірочкою (*), включаючи обов’язкові поля анкети з даними для відправки харчового продукту для котів, призначеного для тестування з умовною назвою «смаколики від Gourmet®» (надалі – «Тестовий набір»). Перед застосуванням продукції з Тестового набору для котів потрібно обов’язково ознайомитися з інструкцією, складом та детальною інформацією, що розміщена на етикетці продукції.
 * Кількість та вміст Тестового Набору зазначена в розділі 4 цих Правил.
3.1.2. Зробити фотографію свого улюбленця і завантажити її на Сайт.
3.1.3. Ознайомитися з правилами участі в Акції та погодитися з ними. Учасник Акції в анкеті має підтвердити свою згоду з Правилами Акції, підтвердити свою участь в Акції та тестуванні продукції, що зазначена в п. 3.1.1. цих Правил. Особи, що не підтвердили свою згоду з Правилами Акції та/або не підтвердили свою участь у тестуванні продукції в такий спосіб, можуть бути виключені з участі в Акції на розсуд Виконавця без будь-якого повідомлення та/або відшкодування. 
3.1.3. До осіб, що підтвердили свою участь в Акції шляхом належної реєстрації на Сайті (п. 3.1.1. цих Правил) до 23 годин 59 хвилин 14 липня 2024 р., доставка Тестового набору буде виконуватись силами ТОВ «Нова Пошта» до 25 липня 2024 р. включно до відділення ТОВ «Нова Пошта», що визначене Учасником Акції в анкеті при реєстрації на Сайті (п. 3.1.1. цих Правил).
3.1.4. Участь у Тестуванні продукції приймає кожен 5-й (п’ятий) належним чином (згідно п. 3.1.1. цих Правил) зареєстрований Учасник Акції. Програма реєстрації автоматично обирає кожну п’яту належним чином оформлену Анкету Учасника, та направляє дані такої Анкети Виконавцю Акції для направлення Тестових наборів. У випадку, якщо Учасник Акції отримав право на участь у Тестуванні продукції він отримає відповідний інформаційний лист на вказану ним при реєстрації електронну пошту. Учасники Акції, які не здобули право на участь у Тестуванні продукції все одно приймають участь у фінальному розіграші Заохочень Акції.
3.1.5. Крім того, оскільки згідно п. 2.1. та 4.1. Правил кількість Тестових наборів є обмеженою та становить 300 штук – кількість Учасників, які мають змогу прийняти участь у Тестуванні обмежується кількістю Тестових наборів та становить 300 (триста) осіб за весь Строк проведення Акції та не більше 60 Тестових наборів щотижня. Відповідно участь у Тестуванні продукції приймають перші 300 осіб щотижня, що належним чином виконають умови п. 3.1.1. цих Правил, зокрема пройдуть реєстрацію на Сайті Акції. У випадку закінчення Тестових наборів до закінчення Строку проведення Акції Організатор або Виконавець надішле у відповідь на зареєстровану анкету повідомлення шляхом надсилання електронного листа. У такому разі Учасники, які зареєструвалися для участі в Акції після закінчення Тестових наборів зможуть взяти участь у фінальному розіграші Акції, проте не зможуть взяти участь у Тестуванні продукції та, відповідно, не зможуть отримати Тестові набори. Організатор протягом Строку проведення Акції вправі збільшити кількість Тестових наборів протягом усього Строку проведення Акції шляхом внесення відповідних змін до Офіційних Правил Акції. Зміна та/або доповнення Офіційних Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил Акції. 
3.2. Для участі в Акції враховуються лише ті дії Учасників Акції, передбачені в п. 3.1. цих Правил, які вчинені протягом строків визначених в п. 1.4. цих Правил відповідно. 
3.3. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників Акції на офіційному Сайті https://www.purina.ua/brands/gourmet/photo-challenge-2024_.
3.4. Для реєстрації на Сайті Учасник Акції вказує, зокрема, свій власний контактний номер телефону та адресу електронної скриньки. В разі виявлення Виконавцем/Організатором Акції реєстрації на сайті з повторним використанням контактного номеру телефону та/або адреси електронної скриньки, всі реєстрації на Сайті з використанням однакових контактних номерів телефонів та адрес електронних скриньок будуть скасовані. 
3.5. Незнання Правил не звільняє від відповідальності за їх невиконання.
3.6. Всі відносини, що стосуються проведення цієї Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при неврегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається за згодою Організатора та Виконавця Акції. Рішення Організатора та Виконавця з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, є остаточними і не підлягає перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду. 
3.7. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.

4. ТЕСТОВІ НАБОРИ

4.1. Тестові набори складаються з 36  видів продукції, а саме: 
- GOURMET Perle® Duo, в асортименті, у кількості 24 шт.; 
- GOURMET Perle® Соус Де-Люкс, в асортименті, у кількості 12 шт.;
4.2. Загальна кількість Тестових наборів для проведення Акції становить 300  наборів для 300 (трьохсот) учасників Акції (із розрахунку один Тестовий набір для кожного Учасника Акції).

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

5.1. Фонд заохочень Акції є обмеженим і складається з 3 (трьох)  Заохочень. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості заохочень Акції, передбачених розділом 5 цих Правил.
5.2. Під «Заохоченням» розуміється наступне:
 Подарунковий сертифікат від  ювелірного дому Guzema номіналом 30 000 грн. у кількості 3 шт. (надалі – «Заохочення»). 
Загальна кількість Заохочень –3  шт., загальна кількість переможців Акції –3 (три особи).
5.3. Зовнішній вигляд Заохочення Акції (розмір, колір та ін.), вказаний на рекламно інформаційних матеріалах Акції, може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду реальних Заохочень Акції.
5.4. Грошовий еквівалент Заохочень Акції не видається. У будь-якому випадку відповідальність Організатора Акції обмежується вартістю відповідного Заохочення Акції.

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ ТА ВРУЧЕННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ.

6.1. Переможцем може бути лише особа, яка виконала всі умови та вимоги Правил Акції, здобула право на отримання Заохочення та інформація про яку офіційно розміщена на Сайті Акції із зазначенням такого Учасника в якості Переможця Акції (надалі – «Переможець»).
 6.2. Переможців Акції буде визначено зі списку Учасників Акції, які виконали усі умови Правил Акції протягом Періоду проведення Акції за допомогою сервісу www.random.org (випадкової комп’ютерної вибірки шляхом обробки вказаного списку Учасників Акції за допомогою генератора випадкових чисел random.org - Інтернет-сервісу випадкового вибору «Random.org» (https://www.random.org/)). 
6.3. Розіграш Заохочень відбудеться автоматично 16 липня 2024 року до 18:00 за Київським часом. Фіксування результату розіграшу проводиться шляхом знімку екрану. Автоматичний розіграш являє собою спеціально розроблене програмне забезпечення, що дозволяє обрати переможців серед усіх належним чином зареєстрованих Учасників Акції. За результатами Розіграшу буде визначено три  основних та три резервних Переможців Акції. Основними Переможцями Акції стануть перші 3 особи, зазначені на перших 3-ьох позиціях у автоматично згенерованому списку. Резервними Переможцями акції будуть вважатися Учасники, вказані з 4-ї по 6- ту позицію згенерованого списку включно. Резервні Переможці отримують право на отримання відповідного Заохочення Акції лише у разі, якщо вручення такого Заохочення основному Переможцю є неможливим з будь-яких причин. Залучення резервних Переможців буде відбуватися у відповідній черговості їх визначення. Результати Розіграшу будуть опубліковані на Сайті Акції протягом 24 годин з моменту проведення Розіграшу. 
6.4. Повідомлення Переможця Акції, що здобув право на отримання Заохочення акції здійснюється за телефоном, вказаним в анкеті під час реєстрації на Сайті Акції. Якщо за результатами п’яти спроб протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати визначення Переможця з ним не вдалося зв'язатися, то такий Учасник втрачає право одержати Заохочення. При цьому Виконавець має право визначити Переможцем наступного зі списку резервних Переможців.
 6.5. В Розіграші не приймають участі особи, що порушили умови та правила Акції та/або не відповідають вимогам, що передбачені для набуття статусу Учасника Акції.
6.6. Результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають. 
6.7. Для отримання Заохочення, зазначеного в розділі 5 цих Правил, Учасник Акції, що здобув право на отримання Заохочення згідно п. 6.3. цих Правил має надіслати Організатору Акції наступну інформацію: копію свого паспорта громадянина України (усі сторінки з записами) або ID-картки (з двох сторін), копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, в якості адреси - номер відділення ТОВ «Нова Пошта», до якого буде надіслано Заохочення, у випадку здобуття на нього права. Вказані відомості надаються засобами електронної пошти на адресу purina_gourmet@talanagency.com . Учасники Акції, беручи участь в Акції, тим самим надають свою безумовну згоду на це, а також на подальшу обробку персональної інформації Учасника Акції. 
6.8. Передача Заохочення акції оформлюється шляхом підписання Акту приймання-передачі Заохочення між Виконавцем Акції та Учасником Акції. 
6.9. У випадку не підписання Учасником Акції Акту приймання-передачі про вручення Заохочення (п. 6.8.) цих Правил, протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту отримання повідомлення про здобуття права на Заохочення Акції, Учасник Акції позбавляється права на отримання Заохочення.
6.10. Заохочення Акції отримує лише особа, яка виконала умови цих Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення Акції особисто, такий Переможець Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.
6.11. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочень Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Переможця Акції права на одержання належного йому Заохоченню Акції. При цьому, Переможець Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації. 
6.12. Результати визначення Переможців, оприлюднені Виконавцем, є остаточними, оскарженню не підлягають і не можуть бути змінені, окрім випадків, передбачених цими Правилами. 
6.13. Переможець автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення без будьяких компенсацій та/або можливості заміни на інше Заохочення у таких випадках, не залежно від того, у який час стали відомими вказані обставини: 
6.13.1. у разі ненадання усієї необхідної для отримання Заохочення інформації;
6.13.2. у разі неналежного виконання умов цих Правил, в тому числі порушення умов, визначених у розділі 3 цих Правил; 
6.14. Організатор/Виконавець і пов'язані з Акцією особи не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Акції Учасниками Акції після їх одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатись наданими Заохоченнями Акції з будь-яких причин. З моменту одержання Заохочень Акції Учасниками Акції Організатор/Виконавець й пов'язані з Акцією особи не відповідають за подальшу їхню долю. 
6.15. Відправка Заохочень здійснюється до 25 липня 2024 року включно.

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов проведення Акції, офіційним визнається тлумачення Організатора Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції. 
7.2. Організатор та/або Виконавець Акції залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника Акції. 
7.3. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням Заохочень Акції, а також відповідальність за невиконання цього обов'язку несе Виконавець Акції. 
7.4. Оподаткування вартості Заохочень Акції провадиться відповідно до чинного законодавства України. Отримання Заохочення, може вплинути на отримання  переможцем акції соціальних пільг.
7.5. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за: 
7.5.1. не ознайомлення Учасника Акції з цими Правилами Акції;
7.5.2. не ознайомлення Учасника Акції з Фондом Заохочень Акції та умовами отримання Заохочень; 7.5.3. неотримання/несвоєчасне отримання Виконавцем відомостей / документів, необхідних для вручення відповідного Заохочення Акції у строки, встановлені для їх надання, з вини організацій зв'язку, в тому числі Інтернет-провайдерів, або з інших, незалежних від Організатора/Виконавця Акції причин; 
7.5.4. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах; 
7.5.5. неотримання відповідного Заохочення Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора/Виконавця, в тому числі у зв’язку з затримками чи неможливістю надання послуг перевізника; 
7.5.6. неможливість скористатися правом на отримання відповідного Заохочення Акції;
7.5.7. неможливість скористатися відповідним Заохоченням Акції;
 7.5.8. якість надаваних перевізником послуг. 
7.5.9. втрату чи пошкодження Тестового набору та/або Заохочення, що сталося з вини надавача послуг доставки. 
7.6. Беручи участь в Акції, Учасники Акції/Переможці Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним: 
7.6.1. інформація про Прізвище, Ім'я, По-батькові Переможця Акції будуть опубліковані у Соціальній мережі без сплати будь-якої винагороди;
7.6.2. Учасник/Переможець Акції підтверджують свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором Акції (його уповноваженими представниками) і/або третіми особами за завданням Організатора збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника Акції/відповідного Переможця даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе, Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення ) в засобах масової інформації, будь яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Учасника/Переможця Акції будуть оброблятися з метою використання Організатором Акції, доки не мине потреба, визначена цими Правилами. Беручи участь в Акції, Учасник Акції засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись цих Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника Акції/Переможця Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором згідно з цими Правилами. 
7.7. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами. 
7.8. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).
7.9. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з цими Правилами Акції. 
7.10. Організатор/Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будьяку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь у цій Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи ці Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана з цією Акцією.
7.11. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор/Виконавець Акції можуть на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації. 
7.12. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.
7.13. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил. 
7.14. Ці Правила є єдиними Правилами участі в Акції. Офіційні Правила може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення офіційних Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил Акції.
7.15. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з цими Правилами і зобов'язуються їх виконувати. 
7.16. Організатор Акції не несе відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини. 
7.17. Тестовий набір та/або Заохочення не може бути змінене Учасником Акції або замінене на будь що інше. Грошовий еквівалент Тестового набору та/або Заохочення або грошова компенсація - не надається. Грошова компенсація будь-якого Тестового набору та/або Заохочення Акції в жодному випадку не видається. 
7.18. Організатор та Виконавець не несуть відповідальності за якість наданих Заохочень та за будь які наслідки їх використання.
7.19. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.