Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Ваш улюбленець - наше натхнення.

Офіційні правила Акції «Святковий розіграш від кота Gourmet»

(надалі – «Правила»)

 

1. Загальні положення.

1.1. Організатором Акції під умовною назвою «Святковий розіграш від кота Gourmet» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна», що є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України (надалі за текстом — «Організатор») (Код ЄДРПОУ 32531437, місце знаходження: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері «А»).

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «АВ Україна», що є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України (надалі – «Виконавець») (Код ЄДРПОУ 38605137, місцезнаходження: 01103, м. Київ, Бойчука Михайла, буд. 18-А).

1.3. Акція проводиться на всій території України за винятком територій, на яких ведуться бойові дії та територій, тимчасово окупованих Російською Федерацією та/або збройними формуваннями Російської Федерації (надалі — «Територія проведення Акції») на офіційному сайті https://www.purina.ua/gourmet-new-year-activation-2023 (надалі – «Сайт»).

1.4. Акція проводиться у період з 00 год. 00 хв. 27 листопада 2023 року до 14 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року включно (надалі – «Період проведення Акції»). Період проведення Акції включає в себе наступні етапи:

1.4.1. Реєстрація для участі в Акції:  з 00 год.  00 хв. 27 листопада 2023 року до 14 год. 00 хв. 31 грудня 2023 року (надалі – «Період реєстрації»).

1.4.2. Відправка тестових наборів зареєстрованим Учасникам: з 05 грудня по 03 січня 2024 року.

1.5. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. Фонд заохочень Акції не формується з внесків Учасників Акції.

1.6. Визначення переможців  які отримають тестові набори та подарункові набори відбудеться 04 грудня 2023 року о 14:00, 11 грудня 2023 року о 14:00, 18 грудня 2023 року о 14:00,25 грудня 2023 року о 14:00.

Визначення переможців Акції, які отримають  головні призи відбудеться  31 грудня 2023 року о о 14:00.

 

1.7. Учасник не вносить ніякої додаткової плати, пов’язаної з участю в Акції. Фонд заохочень Акції не формується із внесків Учасників Акції.

1.8. Акція проводиться з метою популяризації продукції ТОВ «Нестле Україна», що випускається під торговельними марками ТМ Gourmet.

2. Вимоги до Учасників Акції.

2.1. До участі в Акції запрошуються дієздатні особи, громадяни України, які досягли 18-річчя, та мають кішку (надалі — «Учасник Акції»).

2.2. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогами розділу 2 та 3 цих Правил та належним чином виконала усі вимоги даних Правил.

2.3. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:

2.3.1. працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);

2.3.2. особи до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи;

2.3.3. особи, що не є громадянами України;

2.3.4. особи, що не проживають на території проведення Акції на постійній основі;

2.3.6. особи, що не зареєстровані на сайті https://www.purina.ua/gourmet-new-year-activation-2023

2.4. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:

2.4.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;

2.4.2. дотримуватися правил користування сайтом https://www.purina.ua/gourmet-new-year-activation-2023-rules;

2.4.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах;

2.4.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції;

2.4.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції.

2.5. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.

2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, може оброблятися Організатором/уповноваженими Організатором особами з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/Конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами.

2.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь- яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».

2.8. З моменту прийняття умов цих Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами цих Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції.

2.9. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу участь в Акції.

2.10. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому заохочення Акції.

2.11. У разі порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у цих Правилах, що викликало виникнення у Організатора та/або Виконавця збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі.

2.12. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників Акції, які порушили вказані вище гарантії.

2.13. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.

3. Умови участі в Акції.

3.1. Для участі в Акції Учаснику Акції необхідно:

3.1.1. Протягом строку з 27 листопада 2023 року до 31 грудня 2023 року придбати будь-який корм «Gourmet» на суму від 100грн.

3.1.2. Зареєструвати чек на сайті, шляхом заповнення анкети учасника та завантаження чеку. Один чек може бути зареєстрований учасником один раз, кількість чеків зареєстрованих одним учасником не обмежена. Дата на чеку повинна бути чітко видна на фотографії/скані. Корм має бути куплений в період з 27.11.2023 р. до 31.12.2023 р. Один учасник може бути переможцем лише одного призу протягом періоду акції. Для підтвердження участі обов’язкова наявність чеку.

3.1.3. Ознайомитися з правилами участі в Акції та погодитися з ними. Учасник Акції в анкеті має підтвердити свою згоду з Правилами Акції, підтвердити свою участь в Акції та тестуванні продукції, що зазначена в п. 3.1.1. цих Правил. Особи, що не підтвердили свою згоду з Правилами Акції та/або не підтвердили свою участь в такий спосіб, можуть бути виключені з участі в Акції на розсуд Виконавця без будь-якого повідомлення та/або відшкодування.

3.1.4. До осіб, що підтвердили свою участь в Акції до 31.12.2023 р., доставка Тестового набору буде виконуватись силами ТОВ «Нова Пошта» до 03.01.2024 р. до відділення ТОВ «Нова Пошта», що визначений Учасником Акції в анкеті.

3.2. Для участі в Акції враховуються лише ті дії Учасників Акції, передбачені в п. 3.1.1. - 3.1.3. цих Правил, які вчинені протягом строків визначених в п. 3.1.1. - 3.1.3. цих Правил відповідно.

3.3. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників Акції на офіційному сайті https://www.purina.ua/gourmet-new-year-activation-2023

3.4 Для реєстрації на сайті https://www.purina.ua/gourmet-new-year-activation-2023. Учасник Акції вказує, зокрема, свій власний контактний номер телефону, адресу електронної скриньки, а також завантажує фото/скан чеку. В разі виявлення Виконавцем/Організатором Акції реєстрації на сайті https://www.purina.ua/gourmet-new-year-activation-2023 повторне фото/скан чеку, всі реєстрації на сайті https://www.purina.ua/gourmet-new-year-activation-2023 з використанням однакових фото/сканів чеків будуть скасовані.

3.5. Незнання Правил не звільняє від відповідальності за їх невиконання.

3.6. Всі відносини, що стосуються проведення цієї Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при неврегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається за згодою Організатора та Виконавця Акції. Рішення Організатора та Виконавця з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, є остаточними і не підлягає перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду.

3.7. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.

4. ФОНД ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ

4.1. Фонд Подарунків Акції складається з:

Щотижневі подарунки:

-Тестовий набір, у кількості 500 шт;

- Подарунковий набір, у кількості 100 шт;

           В кінці акції:

-Головний приз(річний запас корму), у кількості 5 шт.

4.1.1. Тестові набори складаються з 5 (п’яти) одиниць продукції, а саме:

- Gourmet Gold®. Паштет. З тунцем. Консервований повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 1 шт.;
- Gourmet Gold®.
Соус Де-Люкс. З куркою. Консервований повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 1 шт.;
- Gourmet Gold®.
«Соковита насолода». З лососем. Консервований повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 1 шт.;
- Gourmet Perle®
Duo (Дуо). Міні філе у підливці. З телятиною та качкою. З сайдою та лососем. Консервований повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 1 шт.;
- Gourmet Gold® Шматочки в паштеті. З кроликом. Консервований повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 1 шт.

4.1.2. Подарункові набори складаються з 7 (семи) одиниць, а саме:

- Брендований плед Gourmet, у кількості 1 шт.;

- Gourmet Gold®. Паштет. З тунцем. Консервований повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 1 шт.;
- Gourmet Gold®.
Соус Де-Люкс. З куркою. Консервований повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 1 шт.;
- Gourmet Gold®.
«Соковита насолода». З лососем. Консервований повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 1 шт.;
- Gourmet Perle®
Duo (Дуо). Міні філе у підливці. З телятиною та качкою. З сайдою та лососем. Консервований повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 1 шт.;
- Gourmet Gold®
Шматочки в паштеті. З кроликом. Консервований повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 1 шт.

- Листівка  (або вітальна листівка)

4.1.3. Головний приз (річний запас корму) складається з 23 (двадцяти трьох) одиниць, що складає собою річний запас корму( кількість річного запасу корму розраховується згідно рекомендацій щодо годівлі кормом Gourmet(Гурме), що дорівнює 3 пакетика вологого корму на день), а саме:

 • GOURMET GOLD®️. Паштет. З тунцем. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 72 шт.;
 • GOURMET GOLD®️. Паштет. З куркою.. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 72 шт.;
 • GOURMET GOLD®️.Паштет з індичкою. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 72 шт.;
 • GOURMET GOLD®️.Шматочки в паштеті. З качкою, морквою та шпинатом. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів  85г, у кількості, у кількості 72 од.;
 • GOURMET GOLD®️. Паштет. З кроликом. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 72 шт.;
 • GOURMET GOLD®️.Шматочки в паштеті. З кроликом. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 72 шт.;
 • GOURMET GOLD®️. Ніжні биточки.З індичкою та шпинатом. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів 85г, у кількості 36 шт.;
 • GOURMET GOLD®️.Подвійне задоволення. З качкою та індичкою. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів 85г, у кількості 72 шт.;
 • GOURMET GOLD®️. Ніжні биточки. З куркою та морквою. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів 85г, у кількості 36 шт.;
 • GOURMET GOLD®️. Паштет. З телятиною. Для кошенят. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів 85г, у кількості 36 шт.;
 • GOURMET GOLD®️.Шматочки у підливці. З лососем та куркою. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів 85г, у кількості 72 шт.;
 • GOURMET GOLD®️.Ніжні биточки. З яловичиною та томатами. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів 85г, у кількості 36 шт.;
 • GOURMET GOLD®️.Подвійне задоволення. З кроликом та печінкою. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів 85г, у кількості 72 шт.;
 • GOURMET GOLD®️. Соус Де-Люкс. З куркою. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 36 шт.;
 • GOURMET GOLD®️.Соус Де-Люкс. З яловичиною. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 36 шт.;
 • GOURMET PERLE®️.Міні філе. У підливці. З лососем та сайдою. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 78 шт.;
 • GOURMET PERLE®️.Міні філе у підливці. З куркою та яловичиною. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 78 шт.;
 • GOURMET PERLE®️.Міні філе у соусі. З куркою. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 78 шт.;
 • GOURMET PERLE®️. Міні філе у соусі. З тунцем. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 78 шт.;
 • GOURMET GOLD®️. ‘’Соковита насолода’’. З куркою. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 72 шт.;
 • GOURMET GOLD®️.’’Соковита насолода’’. З лососем. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 72 шт.;
 • GOURMET PERLE®️. Міні філе у підливці. З телятиною та качкою. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 78 шт.;
 • GOURMET PERLE®️. Міні філе у підливці. З океанічною рибою та тунцем. Консервований порційний повнораціонний корм для дорослих котів. 85г, у кількості 78шт.

 

4.1.4. Виробник має право зробити заміну продукту в залежності від наявності його на складі.

4.1.5. Перед застосуванням продукції Організатора Акції для котів потрібно обов’язково ознайомитися з інструкцією, складом та детальною інформацією, що розміщена на етикетці продукції.

4.2. Загальна кількість Тестових наборів для проведення Акції становить 500 (П’ятсот) наборів для 500 (П’ятсот) учасників Акції (із розрахунку один Тестовий набір для кожного Учасника Акції).

4.3. Загальна кількість Подарункових наборів для проведення Акції становить 100 (Сто) наборів для 100 (Ста) учасників Акції (із розрахунку один Подарунковий набір для кожного Учасника Акції).

4.4. Загальна кількість Головних призів для проведення Акції становить 5(П’ять) наборів для 5 (П’яти) учасників Акції (із розрахунку один Головний приз (річний запас корму) для кожного Учасника Акції).

5. Порядок визначення Переможців Акції.

5.1. Переможцем може бути лише особа, яка виконала всі умови та вимоги Правил Акції, здобула право на отримання відповідного Подарунку та інформація про яку офіційно розміщена на сайті https://www.purina.ua/gourmet-new-year-activation-2023-rules із зазначенням такого Учасника в якості Переможця Акції (надалі – «Переможець»).

5.2. Переможців Акції буде визначено зі списку Учасників Акції, які виконали усі умови Правил Акції протягом Періоду проведення Акції за допомогою сервісу www.random.org (випадкової комп’ютерної вибірки шляхом обробки вказаного списку Учасників Акції за допомогою генератора випадкових чисел random.org - Інтернет-сервісу випадкового вибору «Random.org» (https://www.random.org/)).

5.3. Розіграш Подарунків Акції відбудеться за наступним графіком:

Подарунок

Дата розіграшу

Розіграш серед зареєстрованих учасників, які зареєстрували анкети.

1

Тестовий набір 125 шт

04.12.2023

Серед зареєстрованих з 27.11.2023 по 03.12.2023

2

Подарунковий набір 25шт

04.12.2023

Серед,  зареєстрованих з 27.11.2023 по 03.12.2023

3

Тестовий набір 125 шт

11.12.2023

Серед зареєстрованих з 04.12.2023 по 10.12.2023

4

Подарунковий набір 25шт

11.12.2023

Серед зареєстрованих з 04.12.2023 по 10.12.2023

5

Тестовий набір 125 шт

18.12.2023

Серед зареєстрованих з 11.12.2023 по 17.12.2023

6

Подарунковий набір 25шт

18.12.2023

Серед зареєстрованих з 11.12.2023 по 17.12.2023

7

Тестовий набір 125 шт

25.12.2023

Серед зареєстрованих з 18.12.2023 по 24.12.2023

8

Подарунковий набір

25.12.2023

Серед зареєстрованих з 18.12.2023 по 24.12.2023

7

Головний приз

(річний запас корму) 5 шт

31.12.2023

Серед зареєстрованих з 27.11.2023 по 31.12.2023, окрім тих учасників, які перемогли у попередніх розіграшах


6. Порядок, умови та терміни отримання Подарунків Акції.

6.1. Після визначення Учасника Акції, який здобуде право на отримання відповідного Подарунку Акції, протягом 5 (п’яти) робочих днів, цьому учаснику на імейл адресу, яку було вказано при реєстрації на сайті надійде лист про перемогу. Також для уточнень даних з ним зв’яжуться по телефону, який він вкаже при реєстрації.

6.2. Результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.

6.3. У випадку відсутності зв’язку з переможцем акції протягом п’яти календарних днів з моменту отримання повідомлення на здобуття права на Заохочення Акції, Учасник Акції позбавляється права на отримання Заохочення.

6.4. Переможець Акції погоджується з тим що, Виконавець Акції в частині вручення Подарунку Акції та Організатор не відшкодовує будь-які витрати пов’язані з участю в Акції та отриманням Подарунку.

6.5. Подарунок Акції отримує лише особа, яка виконала умови цих Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Подарунок Акції особисто, такий Переможець Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

6,6, Для отримання Головного призу, зазначеного в розділі 4.1.3,  цих Правил, Учасник Акції, що здобув право на отримання Заохочення згідно п. 3, цих Правил має надіслати Організатору Акції наступну інформацію: копію свого паспорта громадянина України (усі сторінки з записами) або ID-картки (з двох сторін), копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, в якості адреси - номер відділення ТОВ «Нова Пошта», до якого буде надіслано Заохочення, у випадку здобуття на нього права. Вказані відомості надаються засобами електронної пошти на адресу purina@av-group.pro. Учасники Акції, беручи участь в Акції, тим самим надають свою безумовну згоду на це, а також на подальшу обробку персональної інформації Учасника Акції.

6.7. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Подарунків Акції. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Переможця Акції права на одержання належного йому Подарунку Акції. При цьому, Переможець Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Подарунок Акції та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.

6.8. Якщо Виконавець Акції не зможе протягом 7 (семи) робочих днів зв’язатися з Учасником Акції, який здобув право отримати відповідного Подарунку, право на отримання відповідного Подарунку переходить до Резервних Переможців відповідно до цих Правил.

6.9.  У випадку відсутності відповіді від Переможця Акції, буде вважатись, що Переможець добровільно відмовився від отримання такого Подарунку Акції. Відмова Переможця від надання інформації, а так само надання інформації, що має ознаки фальсифікації або є недостовірною/ невірною, позбавляє Переможця права на отримання Подарунку та вважається відмовою Переможця від отримання ним Подарунку.

6.10. У випадку, якщо при перевірці Учасника, який набув право на отримання Подарунку Акції, Організатором/Виконавцем буде виявлено, що такий Учасник некоректно виконав/не виконав умови, викладені в даних Правилах, такий Учасник позбавляється права на отримання Подарунку Акції. В такому випадку право на отримання відповідного Подарунку переходить до Резервних Переможців відповідно до цих Правил.

6.11. Обов’язки Організатора/Виконавця перед усіма Учасниками не перевищують кількості і вартості Подарунків, зазначених у цих Правилах. Цілісність та функціональна придатність Подарунків має обов’язково перевірятися безпосередньо при отриманні. Компанія ТОВ «Нестле Україна» - Організатор, Виконавець та партнер з місця проведення Акції не прийматимуть до розгляду та/або не нестимуть відповідальності за будь-якими претензіями, пов’язаними із втратою, пошкодженням та псуванням Подарунків після їх передачі Учаснику Акції.

6.12. Відповідальність Організатора/Виконавця щодо видачі Подарунків обмежується виключно вищевказаною кількістю та видами Подарунків. Подарунки не можуть бути замінені на Подарунки іншого виду.

6.13. Організатор та Виконавець не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

6.14. Усі запитання, побажання та претензії стосовно якості Подарунків мають бути направлені безпосередньо до компанії-виробника. 

6.15. Організатор та Виконавець Акції не несуть відповідальності за:

6.15.1. Неознайомлення Учасників з даними Правилами Акції; 

6.15.2. Неознайомлення Учасників з фондом Подарунків Акції і умовами їх отримання;

6.15.3. Невиконання, неналежне або несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах;

6.15.4. Неотримання Учасниками Подарунків/ Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора/Виконавця;

6.15.5. Неправомірну реалізацію Подарунків Акції;

6.15.6. За наслідки неправомірної реалізації Подарунків Акції.

6.16. Беручи участь в Акції, Учасники Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:

6.16.1. Організатор та Виконавець мають право змінити Правила Акції та/або призупинити/припинити Акцію;

6.17. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції.

6.18. Всі відносини, що стосуються проведення цієї Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при неврегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем Акції. Рішення Організатора /Виконавця з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, є остаточними і не підлягає перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду.

6.19. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.

 

7. Телефон для звернень:

7.1. Телефон гарячої лінії: 0 800 50 09 50

Дзвінки безкоштовні з усіх телефонів на території України. Лінія працює цілодобово без вихідних протягом періоду Акції.

 

8.Інші умови

8.1. Відповідальність за сплату податку з доходів фізичних осіб, пов’язаних з отриманням Учасником Акції  Подарунків, несе Організатор Акції.

8.1.2. Учасник Акції має розуміти, що вартість Подарунків/Головного Подарунку можуть перевищувати 25% (двадцяти п'яти відсотків) однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року, що може створювати для нього відповідні правові наслідки. Отримання Подарунку може впливати на одержання Переможцем Акції соціальних пільг відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Взявши участь в Акції, Учасники Акції надають свою згоду на: 

а) на обробку в маркетингових цілях його(її) персональних даних. Володільцем персональних даних Учасників Акції є  Виконавець  Акції. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує, що він проінформований про свої права визначені чинним законодавством, зокрема: знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних; отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;  на доступ до своїх персональних даних; отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи; звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду; застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; відкликати згоду на обробку персональних даних; знати механізм автоматичної обробки персональних даних; на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Учасник Акції проінформований, що його персональні дані можуть передаватись Виконавцю  Акції з метою контролю за виконанням Акції.

8.3. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції та розміщення офіційних Правил та умов Акції на сайті https://www.purina.ua/gourmet-new-year-activation-2023-rules «Національне промо «Святковий розіграш від кота Gourmet »».

8.4. Виконавець забезпечує об’єктивність та неупередженість визначення Переможців Акції.

8.5. Організатор/Виконавець не вступає у дискусії між Учасниками Акції щодо визнання Учасників Акції переможцями Акції.

8.6. Організатор Акції має право відмовити в подальшій участі в Акції особі, що невірно, не повністю або нерозбірливо надала інформацію, що є обов’язковою відповідно до даних Правил, та/або не виконала інших вимог даних Правил, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації. 

8.7. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за роботу Операторів мобільного зв’язку, служб поштового зв’язку, в тому числі електронної пошти, за будь-які помилки співробітників ТОВ «Нова Пошта» та/або співробітників будь-яких інших підприємств/банківських установ/організацій, які забезпечують обмін інформацією між Учасниками Акції та Організатором/Виконавець/Технічний партнер, чи вручення Подарунків в рамках проведення рекламної Акції, внаслідок яких поштові відправлення Учасників Акції не надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені; або внаслідок яких Учасники Акції не отримали відповідні Подарунки Акції.

8.8. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності за неможливість отримати Подарунку Акції Учасником Акції згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість виникла не з вини Організатора/Виконавця. Такий Учасник Акції не має права вимагати жодних пільг та компенсацій.

8.9. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект даної Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп’ютерними вірусами, неполадками в роботі мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками та з будь-якою іншої причини, неконтрольованої Організатором/Виконавцем, яка спотворює або стосується виконання, безпеки, чесності, цілісності або належного проведення Акції, Організатор/Виконавець може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації Учасників протягом строку проведення Акції.

8.10. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. 

8.11. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.