Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Ваш улюбленець - наше натхнення.

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ
 «Річний запас корму від PURINA® Cat Chow® та PURINA® Dog Chow®»  

Розділ 1. Визначення понять

1.1. Акція «Річний запас корму від PURINA® Cat Chow® та PURINA® Dog Chow®» надалі по тексту «Акція» – організована (не випадкова) активність, ініційована уповноваженими представниками Замовника відносно ТМ Замовника під назвою «Purina» (надалі по тексту – ТМ «Purina» або ТМ), для активізації цільової аудиторії споживачів продукції ТМ «Purina». Метою проведення Акції є просування товарів/продукції, що розповсюджуються Замовником під торговою маркою  «Purina», і проводиться з метою підвищення обізнаності споживачів про зазначені товари/продукцію, а також з метою стимулювання кінцевих споживачів на придбання зазначених товарів/продукції та стимулювання споживчого попиту на таку продукцію.
1.2. Акція - це захід рекламного характеру, що включає в себе просування серед споживачів та стимулювання збуту продукції/послуг, формування інтересу та споживчого попиту на продукцію/послуги, формування обізнаності споживачів про продукцію/послуги, збільшення обсягів продажу такої продукції/послуг та передбачає надання Призів Учасникам Акції, які відповідно до умов даних Правил отримають на це право. Акція проводиться відповідно до норм законодавства України та згідно з вимогами Податкового кодексу України і має на меті рекламування товару/послуг Замовника, сприяння їх продажу/наданню, при цьому Замовник Акції витрачає на її проведення свій прибуток (дохід) (п. 14.1.101. статті 14 Податкового кодексу України).
Беручи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.
1.3. Замовник проведення Акції: ТОВ «Нестле Україна» (код ЄДРПОУ 32531437), яке знаходиться за адресою: 0315,Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська 139 (надалі – Замовник).
1.4. Організатор проведення Акції:  ТОВ «ТіБіДабл’юЕй Україна» (код ЄДРПОУ36282390), (надалі – Організатор, яке знаходиться за адресою:   01011, м. Київ, вул. Рибальска, 22 (надалі – Організатор).
1.5. Правила – ці Офіційні Правила Акції  «Річний запас корму від PURINA® Cat Chow® та PURINA® Dog Chow®» у відповідності до яких відбувається Акція та дотримання яких є обов’язковою умовою участі в Акції.

1.6. Призи Акції :

 1. *Річний запас корму, підібраний під потреби собаки переможців PURINA® Dog Chow® (1 шт.)
 2. *Річний запас корму, підібраний під потреби кота переможців PURINA® Cat Chow® (1 шт.)

               * Конкретний набір продукції ТМ PURINA® та розрахунок об’єму річного запасу корму буде визначатися ветеринаром відповідно до харчових потреб собаки/кота Переможців Акції залежно від породи, маси тіла та статури тварини.

1 (один) Приз для одного переможця Акції – складається з річного запасу корму, 1 для власника собаки і 1 для власника кота переможців від PURINA®.

Об’єм річного запасу корму буде визначатися ветеринаром відповідно до харчових потреб собаки/кота Переможця Акції залежно від породи, ваги та статури тварини.

Кількість Призів Акції обмежена і становить 2 (два) Призи, по 1 (одному) призу під сторінку Акції.  Призи Акції мають бути призначені для особистого використання Учасником Акції та не можуть мати ознак рекламного чи комерційного використання. Призи обміну та поверненню не підлягають. Заміна Призів Акції грошовим або будь-яким іншим еквівалентом не допускається. Грошовий еквівалент Призів Акції не нараховується та не виплачується. Призи які залишилися не використаними, використовуються Замовником на його власний розсуд.

1.7. Порушення вимог щодо участі – невідповідність Учасника вимогам, які ставляться до нього згідно Правил та/або порушення умов цих Правил. 
1.8. Учасник – фізична особа, яка відповідає ознакам та вимогам вказаних в цих Правил. 
1.9. Сторінка Акції – офіційна сторінка в соціальній мережі Instagram за посиланнями https://www.instagram.com/purina.ukraine/.

1.10.    Переможці Акції – всього 2 (два) Учасники, обрані з числа Учасників Акції за весь період Акції, в соціальній мережі Instagram за допомогою сервісу за посиланням https://youtogift.com/ua, які отримають два Призи (1 приз для переможця-власника собаки та 1 приз для переможця-власника кота) від Замовника Акції, а саме – Учасники Акції:  

 • перший якому присвоєно порядковий номер 1, у списках для переможця-власника собаки, сформованих за допомогою сервісу за посиланням https://youtogift.com/ua; 
 • другий якому присвоєно порядковий номер 1, у списках для переможця-власника кота, сформованих за допомогою сервісу за посиланням https://youtogift.com/ua.


Розділ 2. Загальна інформація. 


2.1.    Строк/період проведення Акції: з 11:00:01 години за київським часом 05.04.2024 до 23:59:00 години за київським часом 18.04.2024 року включно. Дата оголошення Переможців Акції - 23.04.2024 року.  
2.2.    Територія проведення Акції: Акція проводиться на всій території України, за винятком територій, на яких ведуться бойові дії та територій, тимчасово окупованих Російською Федерацією та/або збройними формуваннями Російської Федерації, в межах, що визначені чинним законодавством України, виключно з міркувань безпеки. Участь в Акції означає прийняття особою умов цих Правил, що означає безумовне та повне їх прийняття. Участь в Акції означає прийняття особою умов цих Правил, що означає безумовне та повне їх прийняття. 
2.3.    Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди. Призовий фонд Акції не формується з внесків Учасників Акції. Організатор/Замовник не отримують жодної винагороди від Учасників Акції за їх участь в Акції.

Розділ 3. Вимоги до Учасників. Обмеження.


3.1.    Учасником Акції може бути  дієздатна фізична особа-громадянин (громадянка) України, яка досягла 18 років, постійно проживає на Території проведення Акції та є одним з власників собаки чи кота.

3.2.    До участі у Акції не допускаються:

 • працівники Замовника/Організатора Акції та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
 • іноземці та особи без громадянства;
 • особи, які не проживають на Території проведення Акції на постійній основі;
 • особи, яким на дату початку Акції не виповнилося 18 років;
 • обмежено дієздатні та недієздатні особи;
 • особи, які не є власниками собаки чи кота;
 • юридичні особи;
 • особи, які не виконали/порушили умови цих Правил;
 • особи, профіль яких в соціальній мережі Instagram створений з метою рекламування суб’єктів господарювання чи безпосереднього здійснення комерційної діяльності (продаж товарів, надання послуг, пропозиції заробітку  та ін.).

3.3.    Учасники Акції участю в Акції підтверджують свою поінформованість про те, що розміщенням інформації на Сторінці Акції вони стають розповсюджувачами інформації, пов’язаної з ТМ. З огляду на це вони зобов’язані не порушувати наступних вимог:
3.3.1.    Не розміщувати інформації, яка містить зображення та/або інформацію, що порушують етичні, гуманістичні, моральні норми, нехтують Правилами пристойності;
3.3.2.    Враховувати особливу чутливість дітей і не завдавати їм шкоди розміщенням своєї інформації, фотографій;
3.3.3.    Не розміщувати інформацію, що вміщує твердження, які є дискримінаційними за ознаками походження людини, її соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, освіти, політичних поглядів, ставлення до релігії, за мовними ознаками, родом і характером занять, місцем проживання, а також такі, що дискредитують товари інших осіб; 
3.3.4.    Не розміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім'я без письмової згоди цієї особи. В разі неотримання згоди іншої особи на використання її зображення або імені слід здійснити комп’ютерне тонування(приховання) вказаного зображення(імені) для унеможливлення ідентифікації такої особи.
3.3.5.    Не використовувати зображення знаків для товарів та послуг інших осіб, аніж продукція ТМ. В разі розміщення таких знаків для товарів та послуг слід здійснити комп’ютерне тонування (приховання) вказаних зображень таким чином, аби унеможливити їх прочитання. 
3.3.6.    Не розповсюджувати інформацію, яка містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, цинізму, приниження людської честі та гідності. 
3.3.7.    Не використовувати зображень дітей, які споживають або використовують продукцію, призначену тільки для дорослих чи заборонену законом для придбання або споживання неповнолітніми; 
3.3.8.    Не розміщувати інформацію, які можуть підірвати авторитет батьків, опікунів, піклувальників, педагогів та довіру до них дітей; 
3.3.9.    Не розміщувати закликів, заборонених законодавством;
3.3.10.    Не розміщувати зображень із використанням зображень справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристроїв;
3.3.11.    Не розміщувати зображення дітей у небезпечних ситуаціях чи за обставин, що у разі їх імітації можуть завдати шкоди дітям або іншим особам, а також інформації, здатної викликати зневажливе ставлення дітей до небезпечних для здоров'я і життя ситуацій. 
3.3.12.    Не розміщувати інформації, що можуть завдавати дітям моральної чи фізичної шкоди, викликати у них відчуття неповноцінності.
3.3.13.    Не розміщувати інформацію, які можуть створити у дітей враження, що володіння зображеною продукцією дає їм перевагу над іншими дітьми. 
3.3.14.    Не розміщувати негативні або нецензурні твердження на адресу Організатора, Замовника Акції або інших учасників
3.4.    Організатор/Замовник вправі, але не зобов’язаний, перевіряти відповідність учасника вимогам цих правил в будь-який час проведення Акції без додаткових умов чи підстав;
3.5.    Учасники Акції несуть відповідальність за достовірність та повноту наданих ними даних. Порушення умов надання інформації, її неповнота та/або недостовірність або обман Організатора Акції щодо таких даних має наслідком виключення такого Учасника із переліку Учасників з наступною забороною брати участь в Акції без окремого дозволу Організатора Акції.
3.6.    Організатор залишає за собою право перевіряти дотримання Учасниками цих Правил та умов участі в будь-який час проведення Акції без додаткових умов чи підстав, а в разі виявлення їх порушення примусово вилучати розміщені фотографії (інформацію) без подальшого права на відновлення участі в Акції.
3.7.    Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасників Акції від виконання цих Правил (у т. ч. механіки, порядку та строків проведення Акції та/або умов отримання Призів Акції, тощо) вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Організатора та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.
3.8.    Організатор/ Замовник не несуть відповідальність за невиконання умов Акції у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші обставини, непідвладні контролю з боку Організатора/ Замовника.
3.9.    Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними, поштових адрес тощо).
3.10.    Якщо при визначенні Переможця, та врученні Призу буде встановлено, що особа, яка брала участь у Акції, не може бути Учасником, такий Учасник втрачає право на отримання Призу за умовами Акції.

Розділ 4. Умови акції.

 
4.1.    Для того, щоб взяти участь у Акції, Учаснику необхідно в період з 11:00 год (за київським часом) 05.04.2024 року по 23:59 год (за київським часом) 18.04.2024 року включно здійснити всі нижче вказані дії: 

4.1.1.    Для участі в Акції в соціальній мережі Instagram  https://www.instagram.com/, Учасник Акції має бути зареєстрованим користувачем соціальної мережі Instagram або протягом Періоду проведення Акції здійснити Реєстрацію у соціальній мережі https://www.instagram.com/ при чому профіль Учасника має бути відкритий для перегляду та надсилання повідомлень протягом всього Періоду проведення Акції. 

4.1.1.1.    Учасники Акції повинні підписатися на Сторінку Акції в соціальній мережі Instagram за посиланням: https://www.instagram.com/purina.ukraine/. 
4.1.1.2.    Учасники Акції повинні викласти пост з фото або відео про те як проводять час із своїм домашнім улюбленцем.
4.1.1.3.    Учасники Акції повинні на фото відмітити нашу сторінку та додати хештег #CatChowДруг або #DogChowДруг.
4.1.1.4.    Учасники Акції повинні в коментарях під конкурсним постом написати, що «Приймаю участь #CatChowДруг або #DogChowДруг» .

4.2.    Здійснення всіх вказаних вище дій в період проведення Акції, а не будь-якої окремо, надає право взяти участь у Акції. 
Беручи участь в Акції, Учасник тим самим підтверджує, що ознайомлений та погоджується з Правилами Акції, відповідає висунутим вимогам щодо участі в Акції та надає Організатору/Замовнику свою згоду на обробку його персональних даних (використання його імені, прізвища, зображення (фотографії), електронної адреси, інтерв'ю, у тому числі право публікації його імені, прізвища, зображення (фотографії), іншої особистої інформації з його профілю в соціальній мережі Instagram на cпільнотах бренду, або інших матеріалів про нього з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою, методами, які не порушують чинного законодавства України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, у тому числі використання Контенту Учасника без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором/Замовником та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
4.2.1. Беручи участь в Акції, Учасник дає свою згоду з тим, що інформація про визнання Переможцем та/або факт отримання Призу, а також про будь-якого Учасника Акції можуть бути використані, в тому числі, опубліковані, Організатором Акції /Замовником, без сплати будь-якої винагороди.
4.3.    Обробка персональних даних може здійснюватися  Організатором/Замовником Акції самостійно або може бути передана іншим особам на підставі договору з умовою збереження конфіденційності.
4.4.    Організатор/Замовник Акції не несуть жодної відповідальності за захист персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб. Також Організатор/Замовник Акції не несуть жодної відповідальності за порушення прав третіх осіб внаслідок дій Учасника Акції з розміщення таких персональних даних.
4.5.    Учасник Акції, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних та/або  відкликав згоду на обробку персональних даних, та/або не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції, в тому числі, на отримання Призу Акції . 
4.6.    Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних, наданих для участі у Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, звільняє Організатора/Замовника від обов’язку вручити йому відповідний Приз Акції і такий Учасник Акції втрачає право на отримання Призу Акції.
4.7.    Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь у Акції. Організатор/Замовник Акції залишають за собою право відсторонити від участі у Акції Учасників, які порушили положення та вимоги даних Правил.
4.8. Замовник/Організатор Акції залишає за собою право зупинити Акцію або повністю її відмінити, а також змінити в будь-який час умови участі, про що буде повідомлено учасників на сторінці Акції.

Розділ 5. Переможець Акції. Умови отримання Призу Акції. 

5.1. Переможцями протягом всього періоду Акції стають 2 (два) Учасники, обрані з числа Учасників Акції за весь період Акції, в соціальній мережі Instagram за допомогою сервісу за посиланням https://youtogift.com/ua для сторінки Акції https://www.instagram.com/purina.ukraine/. Переможці будуть визначені серед тих Учасників, хто виконав умови пункту 4.1.1. та інших умов цих Правил Акції. Перші 2 (два) Учасники Акції, по 1 (одному) учаснику на сторінці Акції, що опиняться на перших позиціях у списку, у відповідний день розіграшу, визначений у п 2.1. Правил, мають право отримати Приз: 

1 (один) Приз для одного переможця Акції – складається з річного запасу корму, 1 для власника собаки і 1 для власника кота переможців  від ТМ PURINA®.
* Конкретний набір продукції ТМ PURINA® та розрахунок об’єму річного запасу корму буде визначатися ветеринаром відповідно до харчових потреб собаки/кота Переможця Акції залежно від породи, маси тіла та статури тварини.

           5.2. Cервіс вибору переможців, для кожної сторінки Акції, обирає переможців. Визначення Переможців Акції Організатор здійснює в порядку, вказаному в п.5.1. та у строки визначені п.2.1. цих Правил серед тих Учасників, які виконали умови, зазначені в пункті 4.1.1. цих Правил та відповідають умовам участі в акції. Після того як у спосіб, вказаний в цих Правилах, буде визначено учасників, що опиняться на перших двох позиціях., Організатор перевіряє виконання  учасниками умов, вказаних в пункті 4.1. цих Правил та дотримання такими учасниками цих Правил та, у випадку виявлення невідповідності учасника Правилам – визначається резервний Переможець Акції з числа Учасників Акції, який визначається за спадаючою послідовністю по черзі, починаючи з наступно за визначеними Переможцями. Визначення Переможця проводиться повторно, необмежену кількість разів, до моменту коли резервний учасник, буде відповідати вимогам до учасників, встановлених даними Правилами.

           5.3. Імена Переможців Акції, яких визначатиме Організатор Акції, будуть доступні на Сторінках Акції https://www.instagram.com/purina.ukraine/ у коментарях до конкурсного допису (під постом з розіграшем) та фото зображення списку у вигляді скріншоту з сервісу https://youtogift.com/ua для сторінки Акції https://www.instagram.com/purina.ukraine/ буде опубліковано в день Розіграшу (п.2.1. цих Правил) на Сторінці проведення Акції у форматі сторіз.

5.4. Організатор Акції повідомляє Учаснику Акції про те, що він став Переможцем, шляхом направлення особистого повідомлення за допомогою Адміністратора (Модератора) Сторінки Акції у соціальні мережі Instagram протягом 3 (трьох) робочих днів з дати оголошення Переможців Акції, що вказана у п. 2.1. цих Правил. Кожен з Переможців повинен надати Організатору Акції інформацію: прізвище, ім'я, по-батькові, контактний телефон, назву населеного пункту, копію ідентифікаційного номера (реєстраційний номер облікової картки платника податків), копію паспорта особи Переможця (у вигляді завіреної копії оригіналу та/або скрін ID картки з додатку Дія) та адресу доставки. У разі, якщо Переможець протягом 3 робочих днів з моменту відправлення йому Організатором повідомлення та додаткової інформації стосовно отримання Призу не надасть всіх передбачених цим пунктом Правил копій документів, та не повідомить адресу для відправлення Призу Акції, Організатор Акції має право замінити Переможця на іншого Учасника, який виконав всі Умови Акції та буде входити до числа резервних Переможців. Організатор за допомогою сервісу https://youtogift.com/ua для сторінки Акції https://www.instagram.com/purina.ukraine/ визначає резервних Переможців Акції на випадок, якщо один з двох потенційних Переможців Акції не матиме можливості/бажання або відмовиться отримати Приз Акції. Резервні Переможці Акції визначаються за спадаючою послідовністю по черзі, починаючи з наступного за визначеними Переможцями.
5.5. Переможець Акції може отримати один Приз лише один раз в межах всього Періоду проведення Акції. 
5.6. Приз Акції буде доставлений кожному Переможцю. Доставка відбувається на вказану адресу. Витрати, що пов’язані з доставкою Призів Переможцям Акції, несе Замовник. Для можливості здійснити доставку Організатор Акції на умовах цих Правил здійснює збір інформації про особу Переможця (згідно з п. 5.4. цих Правил). Ненадання Організатору Переможцем Акції інформації необхідної для доставки Призу, вважається відмовою Переможця від перемоги в Акції та відповідно від Призу. Строк доставки може тривати до одного місяця в залежності від місця/адреси для отримання Призу, вказаного Переможцем. 
5.6.1. Замовник/Організатор має право:
•    відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах;
•    відмовити у видачі Призу Акції Переможцю Акції, який не виконав умови, та/або не надав дані необхідні для отримання такого Призу Акції, згідно цих Правил; 
•    має підстави вважати, що особа отримала статус Переможця злочинним або шахрайським шляхом. 
5.7. Замовник/Організатор не несуть відповідальності за недостовірність інформації, наданої Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними.
5.8. У разі відсутності у Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати Приз Акції з причин, які не залежать від Замовника/Організатора, останні не сплачують Переможцю Акції жодних компенсацій/грошових компенсацій, пов'язаних з неможливістю використання/отримання Призу Акції. 
5.9. Грошовий еквівалент Призу Акції не видається. У будь-якому випадку відповідальність Замовника Акції обмежується вартістю відповідного Призу Акції.
5.10. Замовник є податковим агентом з податку на доходи фізичних осіб та інших податків, що виникають під час вручення/доставки Призу, у розумінні пункту 14.1.180 Податкового Кодексу України. Отримання Призу може впливати на одержання Переможцем Акції соціальних пільг відповідно до чинного законодавства України.
5.11.  Призи Акції не підлягають обміну та поверненню. Грошова та/або будь-яка інша компенсація за них не видається. Передавати іншим особам право на Приз неможливо. Якщо учасник не відповідає правилам Акції - право на отримання Призу буде вирішуватися Організатором .
5.12. Організатор та Замовник не несуть відповідальності, у випадку неможливості зв’язатися з Переможцем за вказаними останнім контактними даними.
5.13. Організатор має право без попередження дискваліфікувати Переможця на будь-якому етапі проведення Акції у випадку підозри у шахрайстві чи іншій маніпуляції.
5.14. Замовник та Організатор не несуть відповідальності за:

 • неотримання/несвоєчасне отримання Переможцем Акції відомостей, необхідних для отримання Призу Акції у строки, встановлені для їх надання з вини організацій зв'язку або з інших, не залежних від Організатора Акції, причин;
 • невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання учасником Акції/Переможцем Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах Акції;
 • неотримання відповідного Призу Акції Переможцем Акції, що сталося не з вини Замовника/Організатора, в тому числі у зв’язку з затримками чи неможливістю надання послуг поштою/службою доставки/перевізником;
 • якість надаваних поштою/службою доставки/перевізником послуг;
 • неможливість скористатися правом на отримання Призу Акції або неможливість скористатися Призом Акції. 

Розділ 6. Обробка персональних даних.


6.1. Приймаючи участь в Акції, Учасник тим самим надає Організатору та Замовнику згоду:
6.1.1. На обробку його персональних даних (в т.ч. збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем в базі персональних даних Організатору та Замовнику Акції, які є володільцями баз персональних даних. 
6.1.2. На передачу персональних даних, в необхідних обсягах та відповідно до законодавства України, третім особам з урахуванням ст.16 Закону «Про захист персональних даних», без обов’язку кожного разу повідомляти його про такі дії, якщо інше не буде передбачено законом.
6.1.3. На зберігання персональних даних протягом строку, визначеного згідно з чинним законодавством України.
6.2. Учасник підтверджує, що був повідомлений Організатором та Замовником Акції про включення його персональних даних до бази персональних даних та про права, обумовлені ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» в зв’язку з обробкою персональних даних.
6.3. Учасник підтверджує, що був повідомлений Організатором та Замовником Акції про володільця, склад та зміст зібраних персональних даних, які містяться у первинних джерелах відомостей про Учасника.
6.4. Персональні дані оброблятимуться з метою забезпечення реалізації відносин у сфері оподаткування, маркетингу, реклами, дослідження та аналізу попиту споживачів, проведення акцій, конкурсів відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших законів та підзаконних нормативно-правових актів, положень, інших розпорядчих документів Організатора та Замовника Акції. 
6.5. Організатором та Замовником Акції будуть оброблятися такі персональні дані Учасника: прізвище, ім’я, по-батькові, контактний телефон, населений пункт проживання, ідентифікаційний номер особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків), фотозображення.
6.6. На вимогу Організатора та Замовника Акції, для участі в Акції, Учасник зобов’язаний надати письмовий дозвіл на обробку наданих ним персональних даних. 

Розділ 7. Відповідальність. 


7.1. Порушення цих Правил учасником має наслідки, встановлені в межах відповідних розділів цих Правил.
7.2. Замовник, Організатор не відповідає за дії Учасника, якщо вони порушують законодавство України.
7.3. Організатор відповідає перед Учасниками тільки за ті зобов’язання, які ним прямо взяті на себе цими Правилами та офіційними умовами Акції.
7.4. Замовник, Організатор Акції не несе відповідальності за особисті дії Учасників, негативні наслідки таких дій, вчинених ними для участі в Акції.
7.5. Організатор несе відповідальність за порядок проведення Акції у відповідності до вимог чинного законодавства України.
7.6. Відповідальним за вручення Призів Акції, нарахування та сплату податків та податкових зборів з операцій щодо вручення/доставки Призів Акції є Замовник. Отримання Призу може впливати на одержання Переможцем Акції соціальних пільг відповідно до чинного законодавства України.


Розділ 8. Інші умови


8.1. Замовник/Організатор Акції не несуть відповідальності за неможливість отримання Переможцем Призу Акції у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами контролю Замовника/Організатора (відсутність необхідних документів, хвороба, відпустка тощо), за роботу підприємств телекомунікацій або фінансових компаній України, в тому числі платіжних систем.
8.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником та/або Організатором.
8.3. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (у т. ч. інформації щодо контактів з ними та адреси). 
8.3.1.     Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою:
•     анонсування Акції  та розміщення офіційних Правил на сторінці Акції.
8.4. Дані Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Замовником та/або Організатором протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Замовником або Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до даних Правил та умов. Замовник /Організатор не несуть відповідальності у випадку, якщо Учасники Акції / Переможці Акції не ознайомляться з такими змінами.
8.5. У разі відмови Переможця Акції від отримання ним Призу Акції будь-які претензії Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Замовником / Організатором.
8.6. Замовник/ Організатор не сплачують Переможцю Акції жодних компенсацій.
8.7. Номери телефонів, IP адреси, електронні та поштові адреси та інші дані Учасників Акції, в діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства (генерація чи підбір кодів, використання будь-яких прийомів або програмного забезпечення, які поставлять такого Учасника Акції у більш вигідні умови у порівнянні з іншими Учасниками) не допускаються до подальшої участі в Акції. Рішення про недопущення до подальшої участі в Акції Учасників Акції приймається самостійно Замовником/Організатором, і оскарженню не підлягає. Учасники Акції, які були недопущені до подальшої участі в Акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Акції (до чи після отримання ними Призів Акції), втрачають право на одержання будь-яких Призів Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в Акції, і при цьому не мають право на одержання жодних компенсацій від Замовника / Організатора. При цьому, у разі встановлення факту отримання Переможцем Акції Призів Акції шляхом зловживань та/або шахрайства, Замовник / Організатор мають право скористатись усіма доступними законними способами з метою покарання таких осіб та відшкодування отриманих збитків.
8.8. Правила затверджені Замовником і Організатором діють протягом строку проведення Акції.
8.9. Якщо з будь-якої причини будь-який етап/аспект Акції не може проводитися так, як це заплановано, в тому числі, але не обмежуючись через причини, незалежні від Сторін, або викликані зараженням комп’ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, порушенням законодавства, технічними неполадками, навмисними недобросовісними діями Учасників або будь-якою неконтрольованою причиною, яка спотворює або впливає на безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Замовник та/або Організатор своїм рішенням може на свій розсуд анулювати, зупинити, змінити умови або тимчасово зупинити проведення Акції, визнати недійсними будь-які дії в рамках Акції.
8.10. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Акції кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Акції, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його Персональних даних.
8.11. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Правилами, вирішення таких питань Замовник/ Організатор Акції залишає за собою. Таке рішення Замовника/ Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає.

9. Умови проведення Акцій у Соціальних мережах Instagram.


9.1. Instagram не несе відповідальність за дану Акцію.
9.2. Дана Акція не спонсорується, не рекомендується та не керується зі сторони Instagram.
9.3. Учасник Акції надає інформацію Замовнику та Організатору, а не Instagram.