Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Ваш улюбленець - наше натхнення.

«ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
«Акція Cat Chow для дорослих котів. Жовтень» 
(далі за текстом – «Правила» або «Офіційні правила») 


1. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

1.1. Замовником Акції з назвою «Акція Cat Chow для дорослих котів. Жовтень» (надалі — «Акція») є Товариство з обмеженою відповідальністю «Нестле Україна», яке є юридичною особою, створеною та зареєстрованою за законодавством України (надалі за текстом — «Замовник») (код ЄДРПОУ 32531437, місце знаходження: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, 72 в літері «А’»).
1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Талан Групп» (код ЄДРПОУ 38315485, місцезнаходження м. Київ, вул. Гетьмана Павла Скоропадського, буд. 
3а (надалі - «Виконавець»).
1.3. Територія проведення Акції: 
Акція проводиться на всій території України за винятком територій, на яких ведуться бойові дії та територій, тимчасово окупованих Російською Федерацією та/або збройними формуваннями Російської Федерації, в межах, що визначені чинним законодавством України, виключно з міркувань безпеки (надалі — «Територія проведення Акції») на офіційному сайті Замовника Акції https://www.purina.ua/cat-chow-adult-promo (надалі – «Сайт Акції» або «Веб-сайт»).
1.4.  Акція проводиться у період з  00:00:01 годин (за київським часом) 10 жовтня 2023 року до 23:59:00 годин (за київським часом) 10 листопада 2023 року включно (надалі — «Строк проведення Акції»/ «Період проведення Акції»).
1.5. Акція проводиться з метою популяризації продукції ТОВ «Нестле Україна», що випускається під торговельною маркою CAT CHOW®.
1.6. Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди. Фонд заохочень (подарунків) Акції не формується з внесків учасників Акції. Замовник/Виконавець не отримують жодної винагороди від учасників Акції за їх участь в Акції.

2. ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ АКЦІЇ

2.1. В Акції можуть взяти участь усі дієздатні фізичні особи - громадяни України, які на дату початку Акції набули повної цивільної дієздатності (у зв'язку із досягненням 18-ти років або на інших підставах згідно з нормами чинного законодавства України) та які є власниками кішки (кота). 
2.2. Кількість Учасників Акції, що можуть взяти участь і отримати тестове паковання корму, вказаної у п. 4.1. Правил, обмежена кількістю Тестового паковання корму та становить 1000 осіб. 
2.3. Учасником Акції вважається особа, яка відповідає вимогами розділу 2 та 3 цих Правил та належним чином виконала усі вимоги даних Правил. 
2.4. Учасниками Акції не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов даних Правил:  
2.4.1. працівники Організатора/Виконавця Акції і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки); 
2.4.2. особи до 18 років, обмежено дієздатні та недієздатні особи; 
2.4.3. особи, що не є громадянами України;  
2.4.4. особи, що не проживають на території проведення Акції на постійній основі; 
2.4.5. особи, що не зареєстровані на Сайті Акції; 
2.4.6. юридичні особи;
2.5. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються:  
2.5.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України; 
2.5.2. дотримуватися правил користування Сайтом Акції;
2.5.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості, визначені у цих Правилах; 
2.5.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам Акції; 
2.5.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Акції. 2.6. Беручи участь в Акції, Учасник Акції погоджується та підтверджує факт ознайомлення та повної згоди з цими Правилами. 
2.7. Беручи участь в Акції, Учасник Акції розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника Акції, може оброблятися Організатором/уповноваженими Організатором особами з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/Конкурси/Акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови цих Правил, Учасники Акції тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції особами, доки не мине потреба визначена цими Правилами. 
2.8. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника Акції, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь- яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Організатором Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». 
2.9. З моменту прийняття умов цих Правил, шляхом вчинення дій, що свідчать про участь в Акції, згода з умовами цих Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним Учасником Акції. 
2.10. Учасник Акції, що не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних, втрачає право на подальшу учаcть в Акції. 
2.11. Надання Учасником Акції недостовірних/некоректних даних для участі в Акції, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким Учасником Акції, позбавляє його права на отримання належного йому заохочення Акції. 
2.12. У разі порушення Учасником Акції обов’язків, вказаних у цих Правилах, що викликало виникнення у Організатора та/або Виконавця збитків, Учасник Акції зобов’язаний відшкодувати такі збитки у повному обсязі. 
2.13. Організатор Акції залишає за собою право відсторонити від участі в Акції Учасників Акції, які порушили вказані вище гарантії. 
2.14. Учасник Акції, що не виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в Акції.  

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ

3.1. Для участі в Акції Учаснику Акції необхідно: 
3.1.1. Протягом Строку Акції на сторінці Сайту Акції https://www.purina.ua/cat-chow-adultpromo  Учаснику Акції, який має кота, необхідно зареєструватися, шляхом заповнення реєстраційної форми, включаючи заповнення свого власного контактного номеру телефону та адреси електронної скриньки ( надалі – «Анкета»). Для того, щоб реєстрація була успішною, Учасник повинен заповнити усі обов’язкові поля анкети, помічені зірочкою (*), включаючи обов’язкові поля анкети з даними для відправки харчового продукту для котів, призначеного для тестування з умовною назвою «CAT CHOW® (Кет Чау). З качкою. Сухий повнораціонний корм для дорослих котів» (надалі – «Тестове паковання корм»). Перед застосуванням продукції з Тестового паковання корму потрібно обов’язково ознайомитися з інструкцією, складом та детальною інформацією, що розміщена на етикетці продукції. Кількість та вміст Тестових Наборів зазначена в розділі 4 цих Правил.
Один Учасник має змогу зареєструвати лише одну Анкету протягом загального строку проведення Акції на один номер телефону і на одну пошту. Не допускається реєстрація, якщо два Учасника зареєстровані на один номер телефону або на одну пошту. Учасник не може змінювати номер телефону на інший після того, як Учасник отримає інформацію на пошту про те, що учасник попав в перші 1000 осіб.
3.1.2. Ознайомитися з правилами участі в Акції та погодитися з ними. Учасник Акції в анкеті має підтвердити свою згоду з Правилами Акції, підтвердити свою участь в Акції та тестуванні продукції, що зазначена в п. 3.1.1. цих Правил. Особи, що не підтвердили свою згоду з Правилами Акції та/або не підтвердили свою участь у тестуванні продукції в такий спосіб, можуть бути виключені з участі в Акції на розсуд Виконавця без будь-якого повідомлення та/або відшкодування. 
3.1.3. Для отримання Тестового пакування корму CAT CHOW®, Учаснику необхідно відправити пусту упаковку будь якого сухого корму іншого бренду (той яким годує Учасник зазвичай) протягом 7 (семи) календарних днів з дня отримання інформації на пошту про те, що учасник попав в перші 1000 осіб. Доставка пустої упаковки відправляється з відділень кур’єрської служби «Нова Пошта». Вартість відправки оплачується Виконавцем Акції.
3.1.4. Умови відправки: відправник повинен запакувати на відділенні кур’єрської служби «Нова Пошта» порожню упаковку у фірмовий безкоштовний пакет «Нова Пошта», а саме пакет для посилок від 0,5 кг до 4 кг та відправити за адресою: ТОВ «Талан Групп», код ЄДРПОУ 38315485, м. Київ, НП №1.
3.2. Після  перевірки Виконавцем відправлень від Учасників, визначених в п.3.1.4. Правил, перші 1000 (тисяча) Учасників, які виконають всі необхідні умови Правил Акції здобудуть право на  отримання Тестового паковання корму. Доставка Тестового паковання корму  буде виконуватись силами кур’єрської служби «Нова Пошта» до 30 листопада 2023 р. включно. У випадках, якщо Учасник не забрав Тестове паковання корму з відділення кур’єрської служби «Нова Пошта»  протягом безкоштовного терміну зберігання, він автоматично позбавляється права на його подальше отримання. Виконавець не несе відповідальність за пошкодження пакування та Тестового паковання корму при транспортуванні.
3.3. У випадку, якщо Учасник Акції отримав право на участь у Тестуванні продукції – він отримає відповідний інформаційний лист на вказану ним при реєстрації електронну пошту. 
Учасники Акції, які зареєструвалися вже після реєстрації необхідної кількості учасників для Тестування продукції (передбаченої п.3.2. Правил) та відповідно не здобули право на участь у Тестуванні продукції, все одно беруть участь у розіграші Заохочень Акції. 
3.4. Організатор протягом Строку проведення Акції може збільшити кількість Тестового паковання корму протягом усього Строку проведення Акції шляхом внесення відповідних змін до Офіційних Правил Акції. Зміна та/або доповнення Офіційних Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил Акції. 
3.5. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників Акції на  Сайті Акції. 
3.6. В разі виявлення Виконавцем/Організатором Акції реєстрації на Сайті Акції з повторним використанням контактного номеру телефону та/або адреси електронної скриньки, всі реєстрації на Сайті Акції з використанням однакових контактних номерів телефонів та адрес електронних скриньок будуть скасовані. 
3.7. Незнання Правил не звільняє від відповідальності за їх невиконання. 
3.8. Всі відносини, що стосуються проведення цієї Акції, регулюються на основі чинного законодавства України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і при неврегульованих правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається за згодою Організатора та Виконавця Акції. Рішення Організатора та Виконавця з усіх питань, пов'язаних з проведенням Акції, є остаточними і не підлягає перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду. 
3.9. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.  

4. ТЕСТОВІ НАБОРИ

4.1. Загальна кількість Тестового паковання корму складає 1000 штук (одне Тестове паковання корму для одного Учасника Акції), кожен з яких включає наступні складові:
    1.CAT CHOW® (Кет Чау). З качкою. Сухий повнораціонний корм для дорослих котів,  1,5 кг. – 1 шт.
4.2. Умови отримання Тестових наборів, визначені розділом 3 даних Правил. 

5. ФОНД ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

5.1. Фонд Заохочень Акції є обмеженим і складається з 6 (шести) Заохочень, загальна кількість переможців Акції – 6 осіб. Відповідальність Організатора Акції не виходить за межі вартості та кількості Заохочень Акції, передбачених розділом 5 цих Правил. 
5.2. Під «Заохоченням» розуміється наступне: 
 6 наборів річного запасу корму.
 Розрахунок об’єму річного запасу корму, буде проводитись ветеринаром відповідно до харчових потреб улюбленця переможця залежно від ваги та потреб улюбленця.
5.3. Зовнішній вигляд Заохочень (розмір, колір та ін.), вказаний на рекламно-інформаційних матеріалах Акції, може відрізнятись від фактичного зовнішнього вигляду реальних Заохочень.  
5.4. Фонд Заохочень складається за рахунок власних засобів Організатора Акції і використовується виключно для надання Заохочення Переможцю Акції, який здобув на нього право.
5.5. Зобов’язання Організатора/Виконавця щодо якості Заохочень, передбачених у цих Правилах, обмежені гарантіями, наданими їх виробниками. 
5.6. Грошовий еквівалент Заохочень Акції не видається. У будь-якому випадку відповідальність Організатора Акції обмежується вартістю відповідного Заохочення .

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ АКЦІЇ ТА ВРУЧЕННЯ ЗАОХОЧЕНЬ АКЦІЇ

6.1. Переможцем може бути лише особа, яка виконала всі умови та вимоги Правил Акції, здобула право на отримання відповідного Заохочення та інформація про яку офіційно розміщена на Сайті Акції із зазначенням такого Учасника в якості Переможця Акції (надалі – «Переможець»).  
6.2. Переможців Акції буде визначено зі списку Учасників Акції, які виконали усі умови Правил Акції протягом Строку проведення Акції за допомогою сервісу https://www.random.org/ (випадкової комп’ютерної вибірки шляхом обробки вказаного списку Учасників Акції за допомогою генератора випадкових чисел random.org - Інтернетсервісу випадкового вибору «Random.org» (https://www.random.org/)).  
6.3. Розіграш Заохочень відбудеться 15 листопад 2023 року о 12.00 за Київським часом. Фіксування результату розіграшу проводиться шляхом знімку екрану. Автоматичний розіграш являє собою спеціально розроблене програмне забезпечення, що дозволяє обрати переможців серед усіх належним чином зареєстрованих Учасників Акції.
6.3.1.  За результатами Розіграшу, визначеного в п.6.3. Правил буде визначено 6 (шість) основний та 10 (десять) резервних Переможців Акції. Основними Переможцями Акції стануть перші шість осіб, зазначені на першій позиції у відповідному автоматично згенерованому списку. Резервними Переможцями акції будуть вважатися Учасники, вказані з  сьомої по шістнадцяту позицію відповідного згенерованого списку включно.  
Резервні Переможці отримують право на отримання Заохочення лише у разі, якщо вручення такого Заохочення основному Переможцю є неможливим з будь-яких причин. Залучення резервних Переможців буде відбуватися у відповідній черговості їх визначення. Результати Розіграшу будуть опубліковані на Сайті Акції протягом 4 годин з моменту проведення Розіграшу.  
6.4. Повідомлення Переможця Акції, що здобув право на отримання Заохочення здійснюється за телефоном, вказаним в анкеті під час реєстрації на Сайті Акції. Якщо за результатами п’яти спроб протягом 3 (трьох) робочих днів з дати визначення Переможця з ним не вдалося зв'язатися, то такий Учасник втрачає право одержати Заохочення. При цьому Виконавець має право визначити Переможцем наступного зі списку резервних Переможців.  6.5. В Розіграші не приймають участі особи, що порушили умови та правила Акції та/або не відповідають вимогам, що передбачені для набуття статусу Учасника Акції. 
6.6. Результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають. 
6.7. Для отримання Заохочення, зазначеного в розділі 5 цих Правил, Учасник Акції, що здобув право на отримання Заохочення згідно п. 6.3. цих Правил протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту повідомлення, відповідно до п.6.4. Правил має надіслати Організатору/Виконавцю Акції наступну інформацію: 
•    копію свого паспорта громадянина України (усі сторінки з записами) або ID-картки (з двох сторін), 
•    копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, 
•    адресу/ або номер вантажного відділення ТОВ «Нова Пошта», до якого буде надіслано Заохочення, 
у випадку здобуття на нього права. 
Вказані відомості надаються засобами електронної пошти на адресу nestlepromo@talan.kiev.ua . Учасники Акції, беручи участь в Акції, тим самим надають свою безумовну згоду на це, а також на подальшу обробку персональної інформації Учасника Акції. 
6.8.    Передача Заохочення оформлюється шляхом підписання Акту приймання-передачі Заохочення між Виконавцем Акції та Учасником Акції. 
6.9.    У випадку якщо Учасник, не виконав умови, визначені в п.6.7. Правил протягом 5 (п’яти) календарних днів, з моменту отримання повідомлення про здобуття права на Заохочення, Учасник Акції позбавляється права на отримання відповідного Заохочення. 
6.10.    Заохочення отримує лише особа, яка виконала умови цих Правил, і виключно у порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення особисто, такий Переможець Акції не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі. 
6.11.    Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою отримання Заохочення. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Переможця Акції права на одержання належного йому Заохочення. При цьому, Переможець Акції вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Заохочення та не має права на одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації.
6.12.    Результати визначення Переможців, оприлюднені Виконавцем, є остаточними, оскарженню не підлягають і не можуть бути змінені, окрім випадків, передбачених цими Правилами.
6.13.    Переможець автоматично втрачає набуте ним право на отримання Заохочення без будь-яких компенсацій та/або можливості заміни на інше Заохочення у таких випадках, не залежно від того, у який час стали відомими вказані обставини: 
6.13.1.    у разі ненадання усієї необхідної для отримання Заохочення інформації; 
6.13.2.    у разі неналежного виконання умов цих Правил, в тому числі порушення умов, визначених у розділі 3 цих Правил; 
6.14.    Організатор/Виконавець і пов'язані з Акцією особи не несуть відповідальності стосовно подальшого використання Заохочень Учасниками Акції після їх одержання та/або за неможливість Учасників Акції скористатись наданими Заохоченням з будь-яких причин. З моменту одержання Заохочень Учасниками Акції Організатор/Виконавець й пов'язані з Акцією особи не відповідають за подальшу їхню долю. 
6.15.    Відправка результатами здійснюється до  30 листопада 2023 року включно. 

7. ІНШІ УМОВИ

7.1. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов проведення Акції, офіційним визнається тлумачення Організатора Акції, яке є остаточним і обов’язковим для всіх Учасників Акції та не підлягає оскарженню. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, вважаються остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Учасників Акції.  
7.2. Організатор та/або Виконавець Акції залишають за собою право перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника Акції. 
7.3. Обов'язок по нарахуванню і сплаті податків у зв'язку з врученням відповідного Заохочення, а також відповідальність за невиконання цього обов'язку несе Організатор Акції.
7.4. Оподаткування вартості Заохочень   провадиться Організатором відповідно до чинного законодавства України. Отримання Заохочень може впливати на одержання Переможцем Акції соціальних пільг, відповідно до чинного законодавства України.
7.5. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за: 
7.5.1. не ознайомлення Учасника Акції з цими Правилами Акції;  
7.5.2. не ознайомлення Учасника Акції з Фондом Заохочень та умовами отримання 
Заохочень; 
7.5.3. неотримання/несвоєчасне отримання Виконавцем відомостей / документів, необхідних для вручення відповідного Заохочення у строки, встановлені для їх надання, з вини організацій зв'язку, в тому числі Інтернет-провайдерів, або з інших, незалежних від 
Організатора/Виконавця Акції причин;  
7.5.4. невиконання, неналежне виконання, несвоєчасне виконання Учасниками Акції обов'язків, передбачених у цих Правилах; 
7.5.5. неотримання відповідного Заохочення Переможцем Акції, що сталося не з вини Організатора/Виконавця, в тому числі у зв’язку з затримками чи неможливістю надання послуг перевізника;  
7.5.6. неможливість скористатися правом на отримання відповідного Заохочення; 7.5.7. неможливість скористатися відповідним Заохоченням; 
7.5.8. якість надаваних перевізником послуг.  
7.5.9. втрату чи пошкодження Тестового паковання корму та/або Заохочення, що сталося з вини надавача послуг доставки. 
7.6. Беручи участь в Акції, Учасники Акції/Переможці Акції, зокрема, підтверджують свою згоду з наступним:  
7.6.1. інформація про Прізвище, Ім'я, По-батькові Переможця Акції будуть опубліковані у мережі Інтернет та/ або Соціальній мережі без сплати будь-якої винагороди; 
7.6.2. Учасник/Переможець Акції підтверджують свою повну та безумовну згоду на здійснення Організатором Акції (його уповноваженими представниками) і/або третіми особами за завданням Організатора збору, обробки, зберігання, використання, розповсюдження в цілях проведення Акції отриманих від Учасника Акції/відповідного Переможця даних, з дотриманням необхідних заходів захисту таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе, Організатором Акції, з маркетинговою та/чи будь якою іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення ) в засобах масової інформації, будь яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних». Персональні дані Учасника/Переможця Акції будуть оброблятися з метою використання Організатором 
Акції, доки не мине потреба, визначена цими Правилами. Беручи участь в Акції, Учасник Акції засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись цих Правил. Факт відправки будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника Акції/Переможця Акції на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором згідно з цими Правилами.  
7.7. Організатор/Виконавець Акції залишають за собою право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Акції, окрім випадків, передбачених цими Правилами. 
7.8. Вартість користування мережею Інтернет, що здійснюється Учасником Акції, оплачується Учасником Акції самостійно за власний рахунок. Всі Учасники Акції самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Акції (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Акцію).  
7.9. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує повне розуміння умов Акції та повністю погоджується з цими Правилами Акції. 
7.10. Організатор/Виконавець Акції на свій власний розсуд можуть визнати недійсними будь-яку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь у цій Акції будь-якій особі, яка підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Акції, або ж діє, порушуючи ці Правила Акції, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі, яка може бути пов'язана з цією Акцією.  
7.11. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не може проводитися так, як це заплановано, включаючи причини, викликані зараженням комп'ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, неконтрольованою Організатором/Виконавцем Акції, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Організатор/Виконавець Акції можуть на свій власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.  
7.12. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються виключно цієї Акції. 
7.13. Організатор/Виконавець мають право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання цих Правил.
7.14. Ці Правила є єдиними Правилами участі в Акції. Офіційні Правила може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення офіційних Правил Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил Акції. 7.15. Своєю участю в Акції всі Учасники Акції повністю погоджуються з цими Правилами і зобов'язуються їх виконувати.  
7.16. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у чинному законодавстві України, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини.  
7.17. Тестовий набір та/або Заохочення не може бути змінене Учасником Акції або замінене на будь що інше. Грошовий еквівалент Тестового паковання корму та/або Заохочення або грошова компенсація - не надається. 
7.18. Усі результати Акції є остаточними й оскарженню не підлягають.